PHÁI ĐOÀN BHD PB GĐPT QUẢNG TRỊ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI GĐPT CAM MAI, HUYỆN CAM LỘ

         Chuyến thăm nhằm động viên, sách tấn tinh thần sinh hoạt ,tu học của huynh trưởng, đoàn sinh đơn vị. Đồng thời kiểm tra, thẩm định thực tế về các mặt : Tổ chức, hình thức, điều hành sinh hoạt, tu học, công tác… của đơn vị để trình BHD PB GĐPT tỉnh xem xét ra quyết định chính thức thành lập đơn vị GĐPT cơ sở. Qua buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Ban huynh trưởng đơn vị, nghe ý kiến trình bày của BĐH GĐPT huyện Cam Lộ và qua việc kiểm tra, thẩm định thực tế về các mặt hoạt động của đơn vị. Phái đoàn BHD đã ghi nhận: GĐPT Cam Mai là một đơn vị có địa bàn toàn xã thuộc vùng Cùa, huyện Cam Lộ; Được khởi lập từ năm 2008, sinh hoạt, tu học trực thuộc sự quản lý, điều hành của BĐH GĐPT huyện Cam Lộ. Do địa bàn rộng, xa trung tâm của Giáo hội Phật giáo và GĐPT huyện, nguồn huynh trưởng thiếu và yếu nên việc sinh hoạt, tu học, xây dựng và phát triển đơn vị gặp rất nhiều khó khăn  Nhờ sự quan tâm hướng dẫn giúp đỡ của BĐH GĐPT huyện, sự thương yêu, bảo bộc của Thầy Trụ trì và Ban Hộ tự NPĐ cùng sự đoàn kết,cố gắng nỗ lực và tinh thần cầu học ,cầu tiên của huynh trưởng, đoàn sinh trong đơn vị. Tổ chức, sinh hoạt, tu học ngày càng ổn định, nề nếp và phát triển tích cực. Đến nay, đơn vị có 76 đoàn sinh, cơ cấu 5 đoàn: Nam Oanh vũ, Nữ Oanh vũ, Thiếu Nam, Thiếu Nữ và Nữ Phật tử. Ban huynh trưởng có 9 người. Trong đó: 1 HTr cấp Tín, 1 Htr cấp Tập, 2 HTr đã qua trại huấn luyện ADục, 3 HTr đã qua trại huấn luyện Lộc Uyển, 2 HTr  đang học bậc Kiên chuẩn bị cho khóa huấn luyện năm sau. Về tu học đoàn sinh, hằng năm đơn vị đều có tổ chức tu học, có đoàn sinh dự thi vượt bậc, dự trại huấn luyện  Anô ma- Ni liên nhưng số lượng chưa đông và chất lượng chưa cao. Về hình thức, sắc phục tương đối đầy đủ, nhiều huynh trưởng, đoàn sinh còn thiếu huy hiệu, cấp hiệu, phù hiệu bậc học, còn chưa may sắm cờ đơn vị, đoàn, đội, chúng, đàn. Điều hành sinh hoạt, thủ tục báo cáo còn lúng túng, chưa được nề nếp. Sổ sách hành chính có nhưng chưa được đầy đủ, chưa đúng quy cách.  Qua đây, phái đoàn đã góp ý, hướng dẫn, bổ khuyết những điều còn thiếu sót, chưa đúng nội quy, quy cách . Đồng thời có lời động viên, khuyến khích tinh thần huynh trưởng đoàn sinh GĐPT Cam Mai cố gắng nhiều hơn nữa, chỉnh đốn, bổ sung những điều cón chưa đúng, chưa đủ. Đẩy mạnh sinh hoạt, tu học, tham gia tích cực trong mọi hoạt động chung của GĐPT và công tác Phật sự địa phương, chú trọng việc đào tạo huynh trưởng, phát triển đoàn sinh để sinh hoạt của đơn vị ngày càng nề nếp . Đồng thời giao trách nhiệm cho BĐH GĐPT huyện Cam Lộ trực tiếp hướng dẫn ,giúp đở để GĐPT Cam Mai được kiện toàn và có đủ điều kiện để BHD PB GĐPT tỉnh ra quyết định chính thức thành lập đơn vị.        
         Buổi làm việc diễn ra trong bầu không khí chan hòa, thân ái, thắm thiết tình Lam và đã kết thúc tốt đẹp. Với tinh thần của Ban huynh trưởng nghiêm túc tiếp thu ý kiến của phái đoàn BHD để chỉnh đốn, kiện toàn đơn vị, với sự giúp đỡ và hướng dẫn trực tiếp của BĐH GĐPT huyện Cam Lộ. Hy vọng Bản Quyết định: Chính thức thành lập đơn vị GĐPT CAM MAI  sẽ được ban hành trong thời gian gần nhất.
Một số hình ảnh:

IMG 1186
Lễ Phật
IMG 1188

IMG 1190

IMG 1191

IMG 1192

IMG 1196 (1)

IMG 1193

IMG 1199
Lễ Đoàn
IMG 1203

IMG 1212

IMG 1215
HTr Hồ Sĩ Quận, Phó Trưởng BHD phát biểu
IMG 1225

IMG 1227

IMG 1231

IMG 1234

IMG 1239
 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.