PBHD GĐPT TW triển khai công tác Phật sự năm 2009

Sáng 20/03/2009 tại Chùa Pháp Lâm – Văn phòng Phân ban HD/GĐPT Thành phố Đà Nẵng, Phân Ban HD GĐPT Trung Ương đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác Phật sự năm 2009. cuộc họp đặt dưới sự chủ tọa của anh Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu – Trưởng Phân ban HD/GĐPT TW cùng với quý anh Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Nguyên Trừng Nguyễn Văn Quýnh và Tâm Giới Phan Ngọc Thảo – Phó Phân ban HD/GĐPT TW. Quý anh chị thành viên Phân ban TW và đại diện các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đắc Lắk, Kontum và Lâm Đồng cùng về tham dự.

Cuộc họp đã thảo luận 18 mục, trong đó có các mục quan trọng như :

– Biên soạn Tài liệu Tu học.

– Nghiên cứu cải tiến phương cách sinh hoạt, tu học của GĐPT.

– Thảo luận đôn đốc lớp học bậc Lực III, giao cho Phân ban HD các Tỉnh, Thành tổ chức học chu đáo năm thứ 3 & 4.có kế hoach tổ chức thi kết khóa từng năm.

– Tổ chức Trại họp bạn các tỉnh Tây Nguyên.

– Phát triển trang web GĐPT Việt Nam và Diễn đàn Lam (www.giadinhphattu.vn), đề nghị các tỉnh nên thành lập Box cho đơn vị và cử người quản lý để giao lưu học hỏi. Kêu gọi các Huynh Trưởng lớn tuổi tham gia.

– Tiếp tục cấp thẻ Huynh trưởng cho cấp Tấn, cấp Tín; sẽ có kế hoạch nghiên cứu Trung Ương cấp hay giao cho các Tỉnh.

– Tổ chức thăm viếng các đơn vị Tỉnh còn yếu để động viên…

Kết luận từ phiên họp, sinh hoạt của GĐPT cần được đổi mới để đạt hiệu quả tốt nhất, phù hợp với xu thế phát triển xã hội.

Nhân trong cuộc họp nầy, toàn thể anh chị trong Phân ban TW đã đến thăm anh Nguyên Tú – Trần Hạp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16g30 cùng ngày.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.