Lễ viếng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Viên của Phân Ban GĐPT Đà Nẵng

H
uynh trưởng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, Trưởng Phân Ban GĐPT Đà Nẵng đã đọc lời cảm niệm

Cảm niệm của Phân Ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng
 
          Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật,
          Ngưỡng bái bạch giác linh Hòa thượng thượng Nguyên hạ Nhuận, tự Giác Viên hiệu Long Hoa, thành viên Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng, Trú trì chùa Pháp Lâm, Ân sư Gia đình Phật tử Đà Nẵng.
          Kính bạch giác linh Hòa thượng ân sư,    
          Hôm nay, chúng con tề tựu về đây xin thành tâm đảnh lễ giác linh Hòa thượng, nguyện cầu Hòa thượng cao đăng Phật quốc, mau chóng hội nhập ta bà để tiếp tục con đường hoằng pháp lợi sinh, xương minh chánh pháp.
          Chúng con biết như Hòa thượng từng dạy, đã làm người thì sanh tử là chuyện bình thường nhưng nghe tin Hòa thượng viên tịch lòng chúng con vô vàn tiếc nhớ… nhớ Hòa thượng những năm tháng khó khăn đã bao dung che chở và bảo bọc Gia đình Phật tử chúng con để vững bước trên đường tu học phụng sự chánh pháp và ngôi Tam bảo.
          Chúng con vẫn nhớ lời Hòa thượng dạy, đã là Gia đình Phật tử thì phải biết yêu thương nhau, lo cho nhau trong tình đạo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống để cùng nhau thực hành lý tưởng áo lam.
          Kính bạch giác linh Hòa thượng, nhớ mới hôm nào đây, thầy còn chống gậy trong sân chùa Pháp Lâm, gặp các em đoàn sinh chúng con thầy gõ gậy mà dạy: đi Gia đình Phật tử mà không chịu quét sân chùa cho sạch sẽ… bây giờ đây dầu có muốn được la cũng đâu còn nữa.
          Kính lạy giác linh Hòa thượng, mới hôm  nào đây, vào văn phòng Phân Ban Gia đình Phật tử, nhìn di ảnh bác Tâm Minh Lê Đình Thám, Hòa thượng bảo chúng con làm cư sĩ phải cố  tu học cho được một nữa của người này. Kính bạch Hòa thượng, chúng con sẽ nhớ mãi lời của Hòa thượng để mà tu học, phụng sự cho đạo pháp được vững bền.
          Giờ đây, còn đâu nữa nụ cười hiền hậu, bao dung; còn đâu nữa tiếng gậy gõ bên thềm … Từ đây chùa Pháp Lâm vắng thầy, cây sứ cây tùng nhớ thầy rủ lá…
          Giờ đây, Hòa thượng đã như đường chim bay ngang bầu trời không lưu dấu tích để về chốn vô tung bất diệt, chúng con quỳ trước linh đài xin thành kính dâng nén tâm hương, đảnh lễ thọ tang nguyện cầu thầy Cao đăng Phật quốc.
          Nam mô Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Ân sư Gia đình Phật tử Đà Nẵng,thượng Nguyên hạ Nhuận, tự Giác Viên hiệu Long Hoa thùy từ tác đại chứng giám.

Đại đức Thích  Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Ban Tổ chức Lễ Tang
 

 

             

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.