Cáo phó: Hòa thượng Thích Giác Viên viên tịch

 
image

 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—— o0o ——
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— o0o ———-
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày  24 tháng 11  năm 2012
 

 

CÁO PHÓ

–         Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
–         Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Đà Nẵng
–         Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:
HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC VIÊN
Thành viên Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Đà Nẵng, Trụ trì chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 20 phút ngày 23 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 10 tháng 10 năm Nhâm Thìn), tại chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
 Trụ thế: 83 năm         Hạ lạp: 44 năm
Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 09 giờ00 ngày 25 tháng 11 năm 2012 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Nhâm Thìn).
Kim quan được tôn trí tại chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 13 giờ 00 ngày 25 đến hết ngày 29 tháng 11 năm 2012 (từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm Nhâm Thìn).
Lễ truy điệu được cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2012 (ngày 17 tháng 10 năm Nhâm Thìn), sau đó cung tiễn kim quan Hòa thượng trà tỳ tại Đài hỏa táng Phước An Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Xá lợi của Hòa thượng được nhập Bảo tháp tại Tịnh Thất Giác Hoàng Viên, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.
Nay Cáo Phó 

 
 
 
 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN
BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. ĐÀ NẴNG
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐTS
(ĐÃ KÝ)

Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.