LỄ TRUYỀN ĐĂNG – ÁNH SÁNG VÔ TẬN ĐĂNG

LỄ PHÁT NGUYỆN

ĐÊM HUYỀN DỊU CỦA ĐỜI HUYNH TRƯỞNG

 

Sau 3 ngày tại trại trường trại Huấn luyện Huynh trưởng Huyền Trang – A Dục – Lộc Uyển Đồi Lá Giang – Đồng Nai lúc 4 giờ 00 ngày 03/5/2016  nhằm ngày 27.3 Bính Thân toàn thể Huynh trưởng trại sinh cả 3 trại đã vân tập về ngôi chánh điện của Thiền viện Phước Sơn – Đồng Nai để dự Lễ truyền đăng theo tinh thần tổ chức GĐPT.

Ba hồi chuông trống bát nhã vang lên lễ rước chư tôn đức với ánh đèn lung linh khói hương thơm nhẹ, hoa tươi trang trọng trong những tiếng chuông khoan thư cung kính cung nghinh Thượng tọa Thích Huệ Khai – Phó ban thường trực BTS GHPGVN TP. Biên Hòa chứng minh buổi lễ.  Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu Phó thường trực BHD PB GĐPT TW trại trưởng liên trại cùng các Huynh trưởng BQT tham gia buổi lễ.

Giữa ánh sáng huyền ảo trong ngôi chánh điện rộng lớn, ngọn đèn Vô Tận Đăng được thắp sáng để trên ngôi kim thân đức Phật, Thượng tọa chứng minh niêm hương bạch Phật, toàn thể nghiêm trang trì tụng bài Kệ Thủ lăng nghiêm.

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,

Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hi hữu,

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng,

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân.

Nguyện kim đắc quả thành bảo vương,

độ như thị hằng sa chúng,

Tương thử thâm tâm phụng trần sát,

Thị tắc danh vi báo Phật ân.

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh,

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập,

Như nhất chúng sanh vị thành Phật,

Chung bất ư thử thủ nê hoàn.

Đại hùng đại lực đại từ bi,

Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc,

Linh ngã tảo đăng Vô thượng giác

Ư thập phương giới tọa đạo tràng;

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,

Thước ca ra tâm vô động chuyển.

Sau tiếng trầm hùng của 283 Trại sinh Huyền Trang – A Dục – Lộc Uyển vang lên bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm như lời hứa nguyện mà các Huynh trưởng trại sinh thề nguyện sắt son với đạo pháp với tổ chức GĐPT, Thượng tọa Thích Huệ Khai bước đến ánh đèn Vô Tận Đăng đốt nến lấy ánh sáng từ ngôi Kim thân Đức Phật, Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn đức Châu bước đến châm ngọn nến rước ánh sáng từ đèn của Thượng tọa chứng minh, và cứ thế ánh sáng nầy được truyền cho các Huynh trưởng cấp Tấn để truyền lần lượt xuống cho toàn thể trại sinh Ánh sáng truyền dần mang tính “tương tục kế truyền”.

Ánh sáng tràn đầy mang đầy sự lung linh huyền dịu.

Trong lời phát nguyện của mình, 283 huynh trưởng trại sinh Huyền Trang – A Dục – Lộc Uyển đã dũng mãnh vang lên lời hứa sắt son:

Chúng con toàn thể Trại sinh Trại Huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển II, A Dục II, Huyền trang III TW 2016. Cung đối Phật tiền và Chư hiện tiền Tăng xin dâng lời tác bạch phát nguyện.

Kính lạy Đức Thế tôn

Chúng con phước mỏng, nghiệp dày sinh ra trong đời không gặp Phật. Nương vào Chân lý của Như Lai do Chư Tăng truyền dạy, tu tập theo giáo pháp đại thừa, phục hoạt theo Tổ chức GĐPT. Ngưởng mong oai đức vô cùng của Chư Phật chứng minh cho đệ tử chúng con phát lập tâm ý

–         Phụng sự Đạo pháp, phục vụ tổ chức GĐPT, lấy giáo dục Đoàn sinh “những mầm non của đạo pháp và tương lai của Dân tộc” làm sự nghiệp và lẽ sống của đời mình.

–           Chúng con nguyện không lùi bước, một lòng tinh tấn tiến lên.

            Kính lạy Đức Thế Tôn

–          Chúng con nguyện trọn đời qui hướng Tam bảo, phụng sự đạo pháp, phát huy lý tưởng GĐPT.

            Kính lạy Đức Thế Tôn

–          Chúng con nguyện xây dựng đời sống hướng thượng và khuyến hóa mọi người sống đời sống hướng thượng.

            Kính lạy Đức Thế Tôn

–          Chúng con nguyện giữ gìn giới hạnh, rèn tâm, luyện chí, chu toàn trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tuân thủ kỳ luật, phát huy tổ chức GĐPT.

            Kính lạy Đức Thế Tôn

Chúng con biết ánh lửa chúng con nhận hôm nay là hào quang của chư Phật mười phương phá tan mọi hôn ám, vô minh, phiền não, giãi đãi trong tâm của chúng con, chúng con xin đem ánh lửa vào tim để đốt cháy tham sân si, tu trì Giới Định Tuệ.

Chúng con biết ánh lửa chúng con nhận hôm nay từ tay của các Anh Chị Huynh trưởng đàn anh là sự trao gởi cho thế hệ kế thừa bằng tấm lòng tin yêu, thương mến. Chúng con nguyện đem vào tim mình ánh lửa trao truyền hôm nay để nung nấu ý chí, rèn luyện đức tin, phụng sự Đạo pháp, xây dựng GĐPT ngày một thăng hoa.

Những ngọc nến của thế gian đã tắt dần để mỗi trại sinh đem vào tâm mình một sứ mạng thiêng liêng mà tổ chức truyền trao.

Trong lời phát biểu của anh Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu Trại trưởng liên trại Huấn luyện đã nói:” Tôi công nhận những lời phát nguyện của các anh chị Huynh trưởng Trại sinh trước ngôi Tam bảo. Các anh chị huynh trưởng Trại Sinh đã dũng mãnh phát thệ nhận lãnh ngọn đèn VÔ TẬN ĐĂNG, dù gặp chông gai trở ngại, dù phong cuộc đời có gặp ba bão táp , nguyện không sờn lòng thối chí, không trốn chạy lùi bước, các anh chị đã thể hiện tinh thần Bi- Trí – Dũng,  nguyện vững lòng bền chí tấm lòng sắt son  cho ánh sáng trí tuệ được truyền lưu mãi mãi nối mạng mạch truyền lưu GĐPT. Tôi thay mặt cho tổ chức GĐPT TW, thay mặt cho BQT trại Huấn luyện Huynh trưởng chúc các anh chị vững tâm bền chí phụng sự cho Đạo pháp cho tổ chức GĐPT ngày thêm thăng hoa”

Trong tiếng kinh Tam quy – Hồi hướng lần lượt mọi người bước lui ra ngoài, ngoài kia mặt trời đã ló dạng như chào đón những Huynh trưởng Trại sinh trên bước đường lý tưởng của mình.

 MÔT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHẬN:

TÁC BẠCH CUNG ĐÓN THƯỢNG TỌA CHỨNG MINH

BẠCH PHẬT

TRUYỀN NGỌN VÔ TẬN ĐĂNG CHO ANH TRẠI TRƯỞNG

TRUYỀN ĐĂNG CHO ĐÀN EM

HUYNH TRƯỞNG TRẠI SỊNH PHÁT NGUYỆN

TĨNH TÂM SUY NGHIỆM

Tin: Minh Hạnh

Ảnh: Minh Hạnh – Diệu Nguyệt

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.