Lễ ra mắt Tiểu ban Kinh tế Tài chính và thảo luận chương trình hoạt động năm 2024 của Phân ban GĐPT Trung ương

            Sau lễ Khai mạc Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2023 vào buổi sáng, vào lúc 14 giờ 00 ngày 11 tháng 01 năm 2024, Trong khuôn khổ Hội nghị, Phân ban GĐPT Trung ương đã tiến hành Lễ ra mắt Tiểu ban Kinh tế Tài chánh của Phân ban và triển khai thảo luận về chương trình hoạt động năm 2024.
Theo quyết định số 021/2023/QĐ/GĐPT/TW ngày 22 tháng 4 năm 2023 do huynh trưởng cấp Dũng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo, Trưởng Phân ban GĐPT Trung ương ký thì Tiểu ban Kinh tế Tài chánh có 9 thành viên do huynh trưởng Tâm Ngọc Nguyễn Thị Minh Nguyệt, phó Trưởng Phân ban làm Trưởng Tiểu ban;

         Tại lễ ra mắt, chị Tâm Ngọc đại diện cho Tiểu ban đã ủng hộ quỹ Phân Ban 10.000.000 đồng và hứa sẽ nỗ lực hết mình để Tiểu ban hoàn nhiệm vụ được giao.

              Sau lễ ra mắt Tiểu ban Kinh tế Tài chính, Hội nghị đã tiến hành thảo luận về chương trình Hoạt động của năm 2023:

           Sau nhiều thảo luận sôi nỗi, Hội nghị đã thống nhất các điểm chính của chương trình, các phần chi tiết giao cho bộ phận chuyên môn của Phân Ban Trung ương lập kế hoạch khả thi để triển khai thực hiện.
Hội nghị bế mạc lúc 17 giờ cùng ngày, sau khi dùng cơm tối các huynh trưởng có quyết định công nhận huynh trưởng cấp Dũng của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương sẽ làm lễ sám hối và tịnh tâm để sáng ngày 12 dự lễ Thọ cấp Dũng trong Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2023 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

Tiểu ban Thông tin Truyền thông

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.