Kiên Giang: Tổ chức trại Dũng 3

Ban Quản Trại trại Tất Đạt Đa gồm 11 thành viên. Mặc dù số lượng huynh trưởng ít ỏi, mỗi thành viên phải kiêm nhiệm nhiều vị trí khác nhau nhưng anh em vẫn chịu thương chịu khó, đồng sức đồng lòng tổ chức một kỳ trại tốt đẹp.

Trại Dũng III quy tụ gần 50 trại sinh từ 7 đơn vị trong toàn tỉnh. Vì nhiều lý do bất cập, trại lần này đã thiếu sự tham gia của Gia Đình Phật Tử Bửu Sơn, một đơn vị mạnh trong tỉnh và gia đình phật tử Bửu Khánh.

Trong suốt 2 ngày trại, Ban Quản Trại trại Tất Đạt Đa đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như văn nghệ lửa trại, công trình trại, Trò chơi lớn tái hiện quá trình xuất gia tầm đạo của đức Phật, trò chơi vận động… Tổng kết trại, có 10 giải thưởng với 4 hạng mục khác nhau trong các mặt hoạt động của trại.

Mặt dù trải qua 2 ngày trại nhưng các em trại sinh vẫn giữ vững tinh thần kỷ luật, giữ đúng tác phong, nội quy trại, không để vấn đề đáng tiếc nào xảy ra. Đây là điểm đáng tự hào trong các kỳ trại của Gia Đình Phật Tử nói chung.

Vào lúc 15h30 ngày 2/5/2015, Lễ Bế Mạc trại Dũng 3 được long trọng tổ chức, chính thức khép lại 2 ngày trại đầy sôi động.

Sau đây là một số hình ảnh của trại:


Ban Quản Trại dặn dò trước khi nhập trại

Cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh lễ khai mạc trại


Chào cờ Sen Trắng

Trại Trưởng Minh Hiện Quách Trung Sơn phát biểu khai mạc trại

Tặng phù hiệu lưu niệm cho các đơn vị

Ban Hướng Dẫn trao còi lệnh cho trại trưởng

Trại trưởng trao còi lệnh cho Đời sống trại


Chị trưởng Ban Hướng Dẫn phát biểu

Đạo từ của thầy Phó Ban Hướng Dẫn Phật TửVăn nghệ lửa trại


Lễ Phật

Ban Quản Trại trại Dũng 3


Sinh Hoạt dưới cờ

Phần thi nấu cơmTrò chơi lớn


Trò chơi vận động


Khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Đời sống trại trao trả còi lệnh cho trại trưởng

Trại trưởng phát biểu bế mạc trại


Anh Minh Kim Quách Văn Thành, phó Ban Hướng Dẫn phát biểu

Nghi thức hạ cờ

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.