Kiên Giang: Thi kết khóa Bậc Kiên (2008-2009)

Tổ chức và coi thi có: Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Thiện Trần Thế Mỹ – Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Kiên Giang, Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành – Phó Phân ban kiêm uỷ viên Nghiên huấn Phân ban HD GĐPT tỉnh cùng các anh chị Huynh trưởng trong Phân ban.

Kỳ thi kết khoá năm nay (giai đoạn 2008 – 2009) được tổ chức tại hai địa điểm: Chùa Tam Bảo Rạch Giá (dành cho các đơn vị sinh hoạt ở Thành phố Rạch Giá và các Huyện) vào ngày 07/6/2009 và tại Chùa Tam Bảo Hà Tiên (dành cho đơn vị GĐPT Tam Bảo Hà Tiên) vào ngày 14/6/2009.

Cũng như các năm trước đề thi năm nay gồm 45 câu hỏi với thời gian 60 phút, trong đó có 44 câu trắc nghiệm và 01 câu tự luận. Nhìn chung, các em nhận định đề thi tương đối phù hợp và vừa sức.

 
 
 
Đoàn sinh tại các phòng thi Chùa Tam Bảo Rạch Giá – Chùa Tam Bảo Hà Tiên
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.