Quảng Ngãi: 400 Đoàn sinh tham dự liên trại huấn luyện Anôma – Ni Liên – Tuyết Sơn

 

Trại huấn luyện liên cấp nhằm đào tạo lực lượng Đội trưởng, Chúng trưởng, Đầu đàn cho các Gia đình Phật tử trong Huyện, có 151 trại sinh Anôma và Ni Liên, 149 trại sinh Tuyết Sơn.
 
QN.jpg
 
QN (2).jpg
 
Được biết, đây là trại chuẩn bị cho trại Hiếu “Mục Kiền Liên” do GĐPT Quảng Ngãi tổ chức tại Tổ đình Thiên Ấn từ ngày 21 đến 23-8-2009 (nhằm ngày 02 đến 04-7-Kỷ Sửu).

QN (1).jpg

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.