Kiên Giang: Liên trại huấn luyện Huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển và huấn luyện Đội chúng trưởng – Đầu thứ đàn

Về tham dự Liên trại huấn luyện có
khoảng 150 Trại sinh của các GĐPT trong tỉnh, cùng với thành phần Ban quản trại, Ban giảng huấn với hơn 20 Huynh trưởng. Toàn trại được chia ra
làm 4 đội, 5 chúng và 5 đàn. Trong đó, dự trại huấn luyện Lộc Uyển là
49 trại sinh, còn lại là trại sinh A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn.

Lễ khai mạc Liên trại được tiến hành trang nghiêm vào lúc 07h30 tại
khuôn viên Di tích lịch sử Chùa Tam Bảo thị xã Hà Tiên với sự chứng
minh của: Ni sư Thích Nữ Như Hải – Phó BTS THPG Kiên Giang, Trưởng Ban
HDPT tỉnh Kiên Giang, cố vấn giáo hạnh PBHD GĐPT tỉnh Kiên Giang; Đại
đức Thích Huệ Tâm – UV BTS THPG Kiên Giang, Chánh Đại Diện PG thị xã Hà
Tiên; Đại đức Thích Pháp Hảo – UV BTS THPG Kiên Giang, Phó Ban Đại diện
PG thị xã Hà Tiên; Ni sư Thích Nữ Như Minh – Phó Ban Đại diện PG thị xã
Hà Tiên; Huynh trưởng Cấp Tấn Diệu Thiện Trần Thế Mỹ – Phó PB HD TW
GĐPT VN, Trưởng PB HD GĐPT Kiên Giang; Huynh trưởng Cấp Tấn Minh Kim
Quách Văn Thành – Phó PB HD GĐPT Kiên Giang; cùng toàn thể Ban Huynh
trưởng các đơn vị GĐPT về dự.

Sau đó, Trại sinh đã được các anh
chị giảng huấn trao truyền những kiến thức, kỷ năng cơ bản để làm hành
trang phục vụ cho nghề huynh trưởng, nghề đội – chúng trưởng và đầu đàn
sau này. Đặc biệt, Khóa trại này đã dành 30 phút để giới thiệu về
Website GĐPT Việt Nam, Diễn đàn Lam, hướng dẫn cách đăng ký, đăng
nhập thành viên của Diễn Đàn bởi lẽ đối với các anh chị huynh trưởng và
đoàn sinh tại Kiên Giang biết đến trang web GĐPT Việt Nam rất ít. Ngoài
ra, ngày thứ 4 của trại, Trại sinh được tham gia trò chơi lớn băng qua
những tuyến đường, những dốc núi, tìm đến những ngôi chùa trên địa bàn
thị xã Hà Tiên. Đồng thời, Ban quản trại đã tổ chức đêm lửa trại vui
tươi và đầy ý nghĩa.

Qua 05 ngày đêm được huấn luyện, tu học và
sinh hoạt vui chơi, trại đã kết thúc thành công tốt đẹp với 100% trại
sinh trúng cách khoá trại. Ban quản trại đã phát 06 giải thưởng cho các
trại sinh xuất sắc nhất các trại huấn luyện. Hy vọng rằng sau khoá đào
tạo, huấn luyện này sẽ có những đoàn phó năng nỗ, sáng tạo, phụng sự
lâu dài trong tổ chức GĐPT; những người Đội – Chúng trưởng và đầu đàn
gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ đối với Đoàn, với GĐPT mình. Đây chính
là nguồn nhân lực dồi dào cho tổ chức GĐPT VN nói chung và GĐPT tỉnh
Kiên Giang nói riêng.

Trại sinh Lộc Uyển

Trại sinh Anôma

Trại sinh Ni Liên

Trại sinh Tuyết Sơn

Lễ khai mạc trại

Chào cờ buổi sáng

Lễ truyền đăng

Phát thưởng cho trại sinh xuất sắc

Kết dây thân ái

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.