HÌNH ẢNH TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN NGUYỄN KHẮC AM

Và chiều nay vào lúc 14h30 ngày 18 tháng 4 Ất Mùi toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Lương Điền đã tề tựu đông đủ trước linh sàn cố Huynh Trưởng Cấp Tấn NGUYỄN KHẮC AM Người Huynh Trưởng, Gia Trưởng gương mãu trung kiên. Để Thọ tang và dâng những đóa hoa tươi thắm và những lời cảm niệm sâu sắc  về sự hy sinh cống hiến của anh cho tổ chức GĐPT nói chung và GĐPT Lương Điền nói riêng. Trong niềm tiếc thương vô hạn và thành tâm cầu nguyện cho chơn linh cố Huynh Trưởng sớm được Vãng Sanh Cực Lạc.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Lễ nhập liệm

LỄ VIẾNG VÀ THỌ TANG CỦA GĐPT LƯƠNG ĐIỀN


HTr L ê Văn Duyệt đại diện Huynh Trưởng Đoàn sinh G ĐPT Lương Điền dâng lời cảm niệm


Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Lương Điền Thọ Tang

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.