HÀO HÙNG LỬA TRẠI TRÊN ĐỈNH THIÊN ẤN

Mở đầu các hoạt động trại là Trò chơi lớn. Sau khi đội trò chơi lớn xuất phát, các huynh trưởng đã tham dự buổi hội thảo do Htr cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu chủ trì.Buổi chiều là môn thi Phật pháp với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên áo Lam.
Ngọn lửa thiêng do Htr cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm thắp sáng đã làm sáng rực một góc trời Thiên Ấn, ngọn lửa của Từ Bi và Trí Tuệ đã thắp sáng và nối tiếp truyền thống hào hùng của tổ chức GĐPT Việt Nam.
Những hình ảnh do khối truyền thông trại cập nhật

 

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

luatrai (1)

 

luatrai (1)
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.