GĐPT QUẢNG NGÃI: TRẠI LỤC HÒA 3. Trại họp bạn GĐPT huyện Bình Sơn.

Hình ảnh các bộ môn thi đua chiều 30/4/2023.

Hội thi cắm hoa thuyết trình đề tài “Tinh thần Lục hòa trong GĐPT”

Hình ảnh: Khối 4T – Trại lục hòa 3 – GĐPT Bình Sơn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.