GĐPT QUẢNG NGÃI: Hoàn thành viên mãn công tác tổ chức kỳ thi các bậc học Huynh trưởng năm 2018.

Khu vực 1: Chùa Pháp Hóa (334 Trần Hưng Đạo TP Quảng Ngãi) dành cho 24 Htr học viên bậc Kiên, bậc Trì năm thứ 2 các đơn vị GĐPT thuộc huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi, huyện đảo Lý Sơn và 60 học viên bậc Định năm thứ 2 cho Htr các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh; Khu vực 2: Chùa Bảo Quang (xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức) dành cho 69 Htr học viên bậc Kiên, bậc Trì các đơn vị GĐPT thuộc huyện Mộ Đức, Đức Phổ; Khu vực 3: Tổ đình Liên Quang (xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn) dành cho 31 Htr học viên bậc Kiên, bậc Trì năm thứ nhất các đơn vị GĐPT thuộc huyện Bình Sơn.

Ban Điều hành các bậc học Huynh trưởng tại các khu vực tổ chức kỳ thi đã triển khai thực hiện đầy đủ về nghi thức, thủ tục theo nội dung thông báo số 24/2018. TB/GĐPT ngày 08/10/2018 của BHD GĐPT Quảng Ngãi trước khi Huynh trưởng học viên bước vào phòng thi, Huynh trưởng học viên dự thi chấp hành tốt quy chế thi do Ban Điều hành đề ra, góp phần cho kỳ thi nghiêm túc an toàn và đã thành tựu viên mãn.

Bài hát “Giây thân ái” vang lên báo hiệu giờ chia tay đã điểm, tất cả ACE chúng tôi ai ai cũng tự nhủ lấy lòng mình sẽ  khắc phục mọi chướng duyên, quyết chí tu học, rèn đập tay nghề người Huynh trưởng GĐPT,  để tự trang bị kỹ năng kiến thức thấu đáo vững vàng, làm hành trang tư lương hướng dẫn, dìu dắt đàn em Áo Lam được tốt hơn, cùng chung tay xây dựng ngôi nhà
LAM
thân yêu mỗi ngày một phát triển vững mạnh, bền chắt.

                 
Tin bài: Tâm Thường Trần Khanh
                  Hình ảnh: Đồng Tuệ, Nguyên Bình, Giác Luân

Một số hình ảnh ghi nhận tại các khu vực thi

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.