GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức huấn luyện Huynh trưởng

Trại huấn luyện cốt yếu là để tăng cường nghị lực và tôi luyện ý chí cho người Huynh trưởng. nhằm đào tạo một đội ngủ Hunh trưởng có kiến thức về Phật pháp cũng như chuyên môn để hướng dẫn đoàn sinh theo đúng mục đích GĐPT đề ra. Người Huynh trưởng khi mới vào nghề phải tham dự trại huấn luyện đầu tiên đó là trại Sơ cấp Lộc Uyển, nghĩa là trại tập sự làm Huynh trưởng, là cửa ngỏ bước đến làm trưởng.

             Sau 2 năm sinh hoạt Gia Đình Phật Tử với tư cách một Huynh trưởng tập sự, người Huynh trưởng tiếp tục trau luyện chuyên môn cũng như tu dưỡng tác phong, đạo đức, gắn bó với đàn em, thiết tha với tổ chức Gia Đình Phật Tử, lý tưởng Gia Đình Phật Tử được hình thành. Cũng từ 2 năm đó đã có thêm những hiểu biết sâu hơn về giáo lý Phât Đà. Từ đây các anh chị có đủ năng lực và tinh thần dự những trại cao hơn để trở người Huynh trưởng thực thụ của tổ chức GĐPT. VN

              Hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2020 dưới Phật tích Đại Tòng Lâm tự Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu long trọng tổ chức lễ Khai mạc trại “Trại huấn luyện Liên trại A Dục 9 – Lộc Uyển 12” giai đoạn I. với 28 trại sinh trại A Dục và 90 trại sinh trại Lộc Uyển. Giai đoạn I học vào 3 ngày chủ nhật đầu của mỗi tháng. Giai đoạn II là giai đoạn rèn luyện và thử thách của người Huynh trưởng được tổ chức tập trung vào 3 ngày liên tiếp. 28-29-30/8/2020  tại chùa Phước Lộc; thị trấn Đất Đỏ; huyện Đất Đỏ. Lễ Khai mạc trại diễn ra đơn giản nhưng rất nghiêm túc thể hiện tinh thần và nội quy trại và đây cũng là ngày học đầu tiên của trại.

             Đến hẹn lại lên. Ngày chủ nhật 05/7/2020 trại sinh trại A Dục 9 – Lộc Uyển 12 tiếp tục vượt qua những thử thách cam go để rèn luyện tinh thần và ý chí của người Huynh trưởng. Đây là ngày thứ hai trong chương trình huấn luyện Liên trại A Dục – Lôc Uyển của GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mặc dù thời tiết không thuận tiện, lúc mưa lúc nắng thất thường có lúc gió lớn thổi bay cả lều trại, nhưng tất cả trại sinh đều nổ lực hết mình để tiếp thu những kiến thức và kinh nghiệm của giảng viên trao truyền nhằm rèn luyện bản thân mỉnh trở thành người Huynh trưởng, để hướng dẫn đàn em của mình theo đúng mục đích và lý tưởng của tổ chức Gia đình Phật tử đề ra.

 

 

BRVT001
 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001
BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001

 

BRVT001
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.