Đoàn Huynh trưởng cấp Tấn, cấp Dũng Đà Nẵng họp thường kỳ

Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, đoàn trưởng chủ trì cuộc họp cùng sự hiện diện của 43/61 huynh trưởng cấp Dũng và cấp Tấn tại Đà Nẵng.

Sau khi hội ý, thảo luận đoàn đã chia thành 4 chúng liên cư liên địa như sau:

Chúng 1 có 20 huynh trưởng của quận Hải Châu, Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn do huynh trưởng cấp Tấn Quảng Thế Trần Văn Nhứt, Phó Phân Ban làm chúng trưởng và huynh trưởng Tâm Khởi Trần Định, ủy viên đại diện tại quận Hải Châu làm chúng phó.

Chúng 2 có 12 huynh trưởng của quận Thanh Khê do huynh trưởng cấp Tấn Đồng Hạ Đỗ Tiến Sanh, Phó Phân Ban làm chúng trưởng và huynh trưởng Quảng Điền Phan Hữu Phước, ủy viên đại diện tại quận Thanh Khê làm chúng phó.

Chúng 3 có 16 huynh trưởng của quận Sơn Trà do huynh trưởng cấp Tấn Tâm Chúc Cái Kim Châu, Phó Phân Ban làm chúng trưởng và huynh trưởng Thị Thiện Hồ Mười ủy viên đại diện tại quận Sơn Trà làm chúng phó.

Chúng 4 có 13 huynh trưởng của quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang do huynh trưởng cấp Tấn Tâm Lập Lê Hà Thọ, Phó Phân Ban làm chúng trưởng và huynh trưởng Nguyên Chương Trần Duy Lam, ủy viên đại diện tại quận Liên Chiểu làm chúng phó.

Cuộc họp cũng đã thống nhất mức tương tế khi thăm viếng ốm đau và khi có người thân hoặc bản thân huynh trưởng từ trần

Cuộc họp kết thúc trong tinh thần hoan hỷ và đoàn kết.

 

dưới đây là một số hình ảnh

 

các tân huynh trưởng cấp Tấn ra mắt

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.