Đóa hoa Vô Ưu

         Tặng đời một đóa VÔ ƯU

Anh mang đến khắp nhân gian gieo mầm

         Chị vun đắp rất ân cần

Khóa phong, khuy nụ giữ gìn sắc hương

         Huấn Thích Ca, mãi còn vương

Luyện Tâm, Trí huệ hằng nương pháp mầu

          Phước sinh từ mọi hạnh lành

Hậu duyên trọn được vô vàn cánh thơm.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.