Đà Nẵng: Tổ Chức khóa tu bát quan trai và thi kết khóa bậc Định

18g00 ngày 05/12/2009, toàn thể 46 Huynh trưởng học viên bậc Định cùng Ban điều hành bậc học hân hoan cung đón Thượng Tọa Thích Thiện Toàn – Trưởng Ban HDPT TP Đà Nẵng đăng đàn truyền giới tu Bát Quan Trai cho các giới tử học viên.
Suốt ba năm kể từ ngày khai khóa với số lượng ban đầu là 64 học viên, đến nay 46 học viên hội đủ điều kiện thi kết khóa. Với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 40 phút đòi hỏi các học viên phải nắm vững thông suốt chương trình từ Phật Pháp, tinh thần, lịch sử, hiểu biết về tổ chức Gia đình Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến kiến thức tổng quát và khả năng chuyên môn.
 
Sau hai ngày một đêm khóa tu bát quan trai giới và kỳ thi kết khóa bậc định thành công tốt đẹp. Các Huynh trưởng học viên bậc định chia tay nhau trong tình Lam thân ái và hẹn gặp nhau tại trại Huyền Trang.
 
 
Tập trung
 
 
Anh Trưởng Phân ban GĐPT Đà Nẵng dặn dò các giới tử trước khi thọ giới
 
 
Thượng Tọa Trưởng ban trao đổi với các giới tử
 
 
Thượng Tọa Trưởng ban đăng đàn truyền giới
 
 
 
Giờ quá đường
 
 
 
 
Kinh hành
 
 
Thọ giới
 
 
Niệm Phật
 
 

Lễ Đoàn

 
 
Thượng tọa trưởng ban dặn dò trước khi thi
 
 
Mở đề thi
 
 
Nghiêm túc trong khi thi
 
 
 
Học viên bậc Định chụp hình lưu niệm
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.