Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014

Cuộc họp dưới sự chủ tọa của Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Chánh Nguyễn Ngọc – Phó trưởng BHD GĐPT TW  kiêm Trưởng  ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Quý Anh, Chị Huynh trưởng Thường vụ, Ủy viên, Phụ tá ủy viên Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT và Liên đoàn trưởng các đơn vị GDPT  trực thuộc.

Theo kế hoạch hoạt động của Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tổ chức họp định kỳ mở rộng nhằm để cho các Ủy viên và Liên Đoàn trưởng các Đơn vị GĐPT trực thuộc báo cáo các Phật sư đã thực hiện trong năm qua nhằm đánh giá ưu khuyết điểm và kế hoạch hoạt động cho thời gian tới. 

Trong phần báo cáo, Ban Điều hành Huyện, thị, Thành phố, đã đánh giá chung hoạt động Phật sự của các Ban Điều Hành. Đăc biệt nhất là trong thời gian qua các Ban Điều hành đã tổ chức thêm 5 đơn vị GĐPT và một đoàn ngành Thanh Nam. Đồng thời đánh giá kết quả Trại huấn luyện  Liên trại Huynh trưởng A  Dục VI- Lộc Uyễn IX vào những ngày đầu xuân.

Trong kế hoạch hoạt động của Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu trong năm này  và qua báo cáo của Thường trực và Chánh thư ký, các Huynh trưởng đã thảo luận và thống nhất kế hoạch cụ thể sau:

  • Bổ sung Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Hạnh – Nguyễn Trương vào chức vụ Phó Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu       
  • Tổ chức Lễ Kỷ niệm Cư sĩ Tâm Minh Lê Dình Thám và lễ Hiệp kỵ Huynh trưởng, Đoàn sinh quá cố của GĐPT Tỉnh vào ngày 05 – 06.4.2014
  • Tổ chức thi Kết khóa và khai khóa  các Bậc Kiên, Trì, Định cho Huynh trưởng vào ngày 05 – 06.4.2014
  • Tổ chức khóa Bồi dưỡng Hành chánh GĐPT và học tập Nội quy GĐPT và Nội quy Huynh trưởng đã được HĐTS Trung ương duyệt y.
  • Tổ chức khóa Bồi dưỡng kỹ năng Huynh trưởng cầm đoàn cho Huynh trưởng vào ngày 29.7.2014.
  • Tổ chức Trại Họp bạn Thiện Hòa VI vào ngày 2-3-4/9/2014
  • Phát hành Đặc san Hương Lam số 2 của GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước Phật Đãn.

Cuối buổi họp, Anh Trưởng ban đúc kết toàn bộ nội dung cuộc họp và ghi nhận sự đóng góp ý kiến của tất cả Anh, Chị Phó Trưởng Ban, Ủy viên và Phụ tá Ủy viên cũng như Liên Đoàn Trưởng trưởng các đơn vị thể hiện tinh thần trách nhiệm và uy tín của tổ chức GĐPT.

 
Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014
 
Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014
 
Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014
 
Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014
 
Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014
 
Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014
 
Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014
 
Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014
 
Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014
 
Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014
 
Bà Rịa Vũng Tàu: Phân ban GĐPT tổ chức phiên họp đầu tiên năm 2014
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.