Bà Rịa – Vũng Tàu: BHD Phân ban GĐPT thăm viếng Chư Tôn đức

Dẫn đầu phái đoàn là Huynh trưởng Cấp Dũng Thiện Chánh Nguyễn Ngọc – Phó Trưởng ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT TW, Trưởng BHD.PB GĐPT Tỉnh; Huynh trưởng Cấp Tấn Đồng Thủy Lại Thị Lạng – Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn PB.GĐPT Tỉnh, cùng các Ủy viên trong Phân ban GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tháp tùng phái đoàn thăm viếng cúng dường Chư Tôn Đức Trong BTS GHPG VN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Là tổ chức áo lam, GĐPT của chúng ta phải có bổn phận  phát tâm cúng dường Chư Tôn Đức, đồng thời nghe Pháp nhủ của Chư vị nhân dịp cuối năm, nhằm củng cố tri thức của mình và định  hướng hoạt động của GĐPT trong thời gian đến, để thực hiện tốt mục đích GĐPT đã đề ra , với ý nguyện đào tạo một lớp trẻ có đạo hạnh, biết thuơng yêu mọi nguời, biết tránh điều ác làm việc lành, biết sống với lý tuởng phụng sự Đạo pháp và dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.