LỜI TƯỞNG NIỆM CỦA BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT QUẢNG TRỊ

Thứ sáu – 01/09/2017 21:58

LỜI TƯỞNG NIỆM CỦA BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT QUẢNG TRỊ

Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Ấn HOÀNG THÚC QUYỀN
Phó Trưởng ban Thường trực BHD Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị cẩn đọc
tại Đại lễ Trai đàn – Cầu siêu Tưởng niệm Chư Hương linh Gia trưởng – Bảo trợ – Huynh trưởng Đoàn sinh GĐPT quá cố ngày 11/7 Đinh Dậu)

                          Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
                          Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát.
                          Nam mô Vu Lan Thắng hội xá tội vong nhân.
 
– Kính bái bạch Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại đức Tăng Ni, Kính thưa Chư vị Cư sĩ Ban Thường trực Ban Trị sự và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
– Kính bạch Chư tôn đức, Kính thưa Chư vị Cư sĩ Thường trực BTS và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện Hướng Hóa, huyện Cam Lộ, huyện Gio Linh, huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng, thành phố Đông Hà.
– Kính bái bạch Chư Tôn đức các ban ngành Giáo hội, Trụ trì các Chùa, NPĐ trong tỉnh.
– Kính thưa quý vị lãnh đạo Chính quyền, Mặt trận tỉnh, huyện Triệu Phong và thị trấn Ái Tử.
– Kính thưa quý Huynh trưởng BHD Phân ban GĐPT Trung Ương và tỉnh Thừa Thiên Huế.
– Kính thưa Quý Cư sĩ Thành viên Ban Bảo trợ các cấp, Ban Hộ tự các NPĐ.
– Kính thưa quý vị thân nhân quá cố Ban Hướng dẫn, quá cố Ban bảo trợ, quá cố Huynh trưởng, đoàn sinh.
 
* Ngưỡng bái bạch Chư Tôn đức.
* Kính thưa quý vị quan khách.
* Kính thưa quý vị thân nhân.
      Trước hết, cúi xin quý Ngài và Chư Tôn đức, cho phép chúng con được thay mặt toàn thể Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT tỉnh Quảng Trị, thể hiện lòng chí thành cung bái:
Nam mô Ái Tử sơn, Sắc Tứ Tịnh Quang Tổ đình, Khai sơn, Khai mở đạo mạch Tổ sư.
Nam Mô Ái Tử Sơn, Sắc Tứ Tịnh Quang Tổ đình, kế thế truyền thừa Tổ sư.
Nam Mô Lịch Đại Tương Thừa, Hộ giáo Hộ giới Tổ sư.
Nam Mô Đại Giác Linh, Đại Tôn hiệu, Tiền Hậu Đại công đức Phật giáo Quảng Trị.
Nam Mô Thánh Tử Đạo quê hương, vị Pháp thiêu thân Pháp nạn năm Quý Mão – 1963, Pháp nạn năm Bính Ngọ – 1966.
    * Ngưỡng bái bạch Giác Linh Chư tôn Hòa thượng và cung kính Chư tôn Linh tiền bối sáng lập GĐPT Việt Nam và lãnh đạo GĐPT Việt Nam qua các thời kì lịch sử.
    * Ngưỡng bái bạch Giác Linh Chư tôn Hòa thượng và cung kính Chư tôn linh tiền bối, Lãnh đạo GĐPT Quảng Trị từ khi khởi lập và nối tiếp qua các thời kì lịch sử.
– Kính thưa Chư tôn linh Ban bảo trợ tiền bối của GĐPT Quảng Trị.
– Kính thưa Chư hương linh Gia trưởng, Chư hương linh quý anh chị Huynh trưởng Ban bảo trợ và Chư hương linh nam nữ Đoàn sinh GĐPT Quảng Trị.
      Trong khung cảnh trang nghiêm thắm tình đạo vị, chúng con chí thành đảnh lễ bái niệm giác linh Đại Lão Hòa Thượng đạo hiệu Thích Hưng Dụng, giác linh Hòa Thượng đạo hiệu Thích Chánh Trực, giác linh Hòa Thượng đạo hiệu Thích Chánh Liêm., giác linh Hòa Thượng đạo hiệu Thích Phước Châu, các bậc Tôn Sư luôn luôn độ lượng bao dung, che chở và tỏa bóng mát từ bi cho chúng con nương náu giữa những cơn nắng hạn,  mưa sa, nhiễu nhương thế sự. Nhờ ân đức quý Ngài, nên chúng con mới vững chân vượt qua bao nỗi khó khăn, củng cố, phát triển như ngày hôm nay.
     Bao năm qua, Chư tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư tôn Đức Tăng Ni, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố, hết lòng nâng đỡ chúng con.
      Thừa hưởng tình thương vô lượng ấy, Gia đình Phật tử Quảng Trị chúng con mới được ngày càng tăng tiến mọi mặt Phật sự.
­­­
– Kính thưa Chư tôn linh.
– Kính thưa Chư hương linh.
     Trong ngày đêm hôm qua và ngày hôm nay, với oai đức chú nguyện của Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, sự gia trì chú nguyện của chư tôn đức Tăng và đồng thời anh chị em Huynh trưởng Đoàn sinh đã thành kính tụng kinh với lòng thiết tha hướng tâm cầu nguyện.
     Quý Ngài và Chư tôn đức cung tuyên Pháp Phật, Gia lực hộ trì, chiêu triệu Chư tôn linh Chư hương linh.
     Trong niềm giao cảm giữa hai cõi âm dương, chúng tôi tin rằng chư tôn linh chư hương linh đã nương theo sức gia trì chú nguyện, đã về đây đông đủ trong đại lễ trai đàn linh diệu, được thiết lập trang nghiêm nơi chốn Tổ thiêng liêng này. Chư tôn linh Chư hương linh vô hình vô tướng, oan khiên nghiệp chướng nặng mang, do tác nhân tạo đọan khi còn sống ở chốn dương trần. Đó là điều vốn dĩ xưa nay như thế. Đó là sự thật, thân người đều vướng lụy khổ đau. Chư tôn linh, Chư hương linh đã được lắng nghe biết bao lời kinh tiếng kệ tỉnh thức. Đã được Chư tôn đức tuyên danh siêu độ, đã được tĩnh tâm thính Pháp độ linh và được Hòa Thượng sám chủ, cùng Chư tôn đức cử hành lễ giải oan, bạt nghiệp. Với đức tin       Phật Pháp vững bền, chắc chắn Chư tôn linh Chư hương linh đều được nhẹ bước đến bến bờ thanh thoát an vui.
      Kính thưa Chư tôn linh Chư hương linh Ban Hướng dẫn, Gia trưởng, Bảo trợ, Huynh trưởng đoàn sinh.
      Hơn 40 năm, đại lễ Vu Lan Thắng Hội xá tội vong nhân. Vào ngày 14 – 7, Lễ Tự tứ rất hệ trọng của mười phương Tăng Bảo. Anh chị em Ban Hướng Dẫn, Ban Điều Hành các huyện, thành phố, khu vực thị xã Quảng Trị, Ban Điều Hành các vùng trong tỉnh, Huynh trưởng Đoàn sinh đã về Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang; trang trọng tổ chức lễ hiệp kị Huynh trưởng Đoàn sinh; dưới sự chứng minh của Chư tôn Hòa thưọng, Chư Thượng tọa cùng với sự hộ niệm của Chư Tôn Thiền đức và đồng thời thành tâm tưởng niệm Chư tôn linh, Chư hương linh thân yêu qua nhiều thế hệ, qua nhiều thời kì.
     Lễ hiệp kị thông lệ hàng năm, đã là ngày truyền thống của Huynh trưởng đoàn sinh GĐPT Quảng Trị.
     Năm Bính Tuất – 2006, GĐPT Quảng Trị, với ước nguyện đồng tâm hợp lực, đã phát nguyện tổ chức Đại lễ Trai Đàn vào những ngày đầu thu – trong dịp Đại lễ Vu Lan Báo Ân Báo Hiếu tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang.
    Huynh trưởng đoàn sinh tất cả các Huyện, Thành Phố, Khu vực Thị xã Quảng Trị, đã cung rước Chư hương linh về Đàn Tràng để được siêu độ. Trong đó, có hương linh của 5 đơn vị phường, nguyên thuộc Thị xã Quảng Trị trước đây, nguyên đơn vị Phú Long và nguyên đơn vị La Vang.
     Trong Đại lễ Trai Đàn lần đầu này đã lên đến gần 4 ngàn Chư Tôn linh, Chư hương linh Ban Hướng Dẫn, Gia trưởng, Bảo trợ, Huynh trưởng đoàn sinh.
     Điều này, chúng ta nhận biết, nổi mất còn, còn mất chỉ là những thoáng thời gian quá mỏng manh.
     Niềm đau chia ly, kẻ ở người đi cách trở mịt mờ, chỉ là dòng sông hẹp, như hai bờ sống chết quá đổi gần nhau.
    Ôi! Giữa chốn trần gian khổ đau này, quy luật vô thường, vận hành nghiệt ngã lắm thay!
    Sau 11 năm, GĐPT Quảng Trị hội đủ cơ duyên, chung lòng đồng sức, kề vai sát cánh, phát nguyện tổ chức trang trọng Đại lễ Trai Đàn vào tiết đầu Thu năm Đinh Dậu – 2017, trong dịp Đại lễ Vu Lan niệm ân báo ân của mọi người con Phật, và của cả dân tộc Việt Nam trọng hiếu, tại nơi ngôi Tổ đình được tôn vinh là văn hóa lịch sử Quảng Trị.
Mười một năm, Chư tôn túc công đức Giáo hội, đã trở gót nhẹ nhàng, về miền Tây phương tịnh cảnh. Mười một năm, biết bao quý anh chị Ban Hướng dẫn, Gia trưởng, Bảo trợ, Huynh trưởng đoàn sinh đã trở thành thiên cổ.
    Anh chị em chúng tôi đã phải chạnh lòng tiễn đưa biết bao người thân yêu về nơi chốn xa xôi ngoài vạn dặm. Tình Đạo, tình Lam vẫn mãi dạt dào và in đậm trong tâm thức anh chị em chúng tôi.
   Biết bao nổi lòng xúc động và tủi buồn kẻ mất người còn. Biết bao niềm thương nổi nhớ, với lòng dạ ái hoài, anh chị em đã rủ áo ra đi. Giữa vòng dây thân ái xiết chặt tay nhau, vắng   bóng biết bao người. Lại thêm một nỗi, Quý anh chị Ban Hướng Dẫn, Quý anh chị Huynh trưởng, vì hoàn cảnh, xa quê hương và sinh sống khắp nơi. Những người đã đồng sự cùng nhau, đã từng chia ngọt sẻ bùi, đã hàn huyên bao nỗi buồn vui. Khi biết tin quá muộn, đã vĩnh viễn ra đi, anh chị em chúng tôi chỉ biết băn khoăn ngậm ngùi và cố công tìm hiểu thông tin cần thiết, để đưa vào danh sách Hương linh siêu độ.
    Trong Đại lễ Trai đàn lần này, các Huyện, Thị, Thành Phố đã cung rước rất nhiều Hương linh về nhập Đàn Tràng, và như thế, danh sách Chư Tôn linh, Chư Hương linh ngày càng được nối dài thêm mãi. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao và lòng mong cầu tha thiết của tất cả mọi người chúng ta đang sống hôm nay đối với Chư Tôn linh, Chư Hương linh Gia trưởng, Bảo trợ, Huynh trưởng đoàn sinh GĐPT quá cố. Và đó cũng là nổi niềm anh chị em chúng tôi bày tỏ trong lễ tưởng niệm trang trọng này.
     Đến đây, chúng con chí thành đảnh lễ thâm ân Chư tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thành kính cầu nguyện Quý Ngài và Chư tôn Đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu.
    Chúng con thành kính đảnh lễ Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các Huyện, Thành Phố; các ban ngành Giáo hội. Thành kính cầu nguyện Chư tôn Đức Phật sự hanh thông, Đạo nghiệp viên thành.
    Chúng tôi chân thành tri ân chư vị lãnh đạo UBMTTQVN Tỉnh, Ban Tôn giáo Tỉnh, phòng PA88 Công an Tỉnh – Chư vị lãnh đạo UBND-UBMTTQVN Huyện, phòng Nội Vụ, Công an huyện Triệu Phong và thị trấn Ái Tử.
   Trân trọng tri ân Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ -Nguyễn Đức Châu, Phó Trưởng ban Thường trực BHD và quý Huynh trưởng Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung Ương, và tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy Cư sĩ  Thường trực BTS và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các  huyện, thành phố; Ban Hộ tự các NPĐ, Ban Bảo trợ GĐPT các cấp.
   Kính tri ân quý vị thân  nhân Chư hương linh Ban viên Hướng dẫn, Gia trưởng, Huynh trưởng, Bảo trợ, Đoàn sinh GĐPT quá cố.
   Thành tâm nguyện cầu tất cả Chư vị vô lượng an lạc, viên thành sở nguyện.
 
                Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
               Nam mô Tây phương Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.
              Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát.
             Nam mô Chứng minh sư Bồ tát Ma ha tát.  

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.