TT.Huế: Lễ cài Hoa hồng Vu Lan tại Trung tâm VHPG Liễu Quán

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư tôn thiền đức Tăng Ni
Kính thưa quý vị khách quý, quý vị nhân sĩ trí thức cùng toàn thể Phật
Thưa liệt quý vị,
Một lần nữa Mùa Vu Lan lại về! Từ bao đời nay, lễ Vu Lan đã trở thành ngày lễ truyền thống của dân tộc – ngày Rằm tháng Bảy xá tội vong nhân, là ngày để tất cả chúng ta cùng tỏ lòng tri ân và báo ân đối với những đấng sinh thành.
Riêng đối với người con Phật, Vu Lan chính là ngày Phật hoan hỷ, ngày Tăng tự tứ, là thời khắc thiêng liêng để tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng ngưỡng vọng về mười phương chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng; cùng hướng về ngôi nhà huyết thống và ngôi nhà tâm linh thiêng liêng của mình bằng tâm niệm tri ân và báo ân chân thành nhất.
Thay mặt Ban Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, trước hết chúng tôi xin thành kính tri ân chư Tôn thiền đức Tăng Ni; xin chân thành cảm ơn quý vị nhân sĩ trí thức, quý đạo hữu Phật tử và đồng bào các giới đã hoan hỷ nhận lời mời của chúng tôi đến tham dự “Lễ Cài Hoa Hồng” nhân mùa Vu Lan – Báo hiếu, Phật lịch 2557 hôm nay.
Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức
Kính thưa quý liệt vị
Mỗi chúng ta khi sinh ra giữa đời này đều nương vào tinh cha huyết mẹ, dẫu cha mẹ chúng ta vẫn đang hiện tiền hay đã quá vãng, thì bản thân chúng ta đã là sự hiện hữu của cha của mẹ. Ân đức sinh thành ấy cao dày không thể nghĩ bàn! Có thể chúng ta nhiều khi bươn chải theo cuộc sống đời thường mà quên mất công ơn cao dày ấy. Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh hiện hữu trên thế gian này, từ vô lượng kiếp đã từng là cha mẹ hoặc thân bằng quyến thuộc của chúng ta.
Do vậy, hiếu đạo chân chính của người con Phật không chỉ là báo ân đối với cha mẹ hiện thế mà còn báo ân đối với cha mẹ trong muôn kiếp lai sinh. Hơn thế nữa, báo ân cha mẹ là không chỉ chăm lo từng miếng cơm bát nước, mà còn phải biết mang lại niềm an vui, hạnh phúc, tự tại, giải thoát cho cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ trong vô lượng
Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức
Kính thưa quý liệt vị
Trong thời khắc thiêng liêng này, khi chúng ta cài lên ngực mình những đoá hoa hồng, dù màu trắng hay màu hồng, chúng ta cũng đều cảm nhận được một suối nguồn thương yêu vô bờ bến của cha mẹ; cảm nhận được sự hiện hữu và nối kết thiêng liêng của chúng ta với ngôi nhà huyết thống cũng như ngôi nhà tâm linh của mình. Chúng ta ý thức rõ cha mẹ, tổ tiên và thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đang hiện hữu trong chúng ta; chúng ta không phải là một cá thể biệt lập; sự hiện hữu của chúng ta là tiếp nối của dòng chảy huyết thống ấy. Và cũng chúng ta cũng cảm nhận sâu sắc rằng có chư Phật, chư vị Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng và chư thiện hữu tri thức thuộc quyến thuộc tâm linh, trong thời khắc này, cũng đang hiện hữu trong chúng ta, truyền trao cho chúng ta những hạt giống của trí tuệ, từ bi, sự bình an và hạnh phúc chân thực. Đó chính là ý nghĩa của Lễ Cài Hoa Hồng hôm nay.
Nhân mùa Vu Lan – Báo hiếu, ngưỡng nguyện mười phương chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng độ trì cho cha mẹ và thân bằng quyến thuộc quá vãng trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta được thác sanh những cõi an lành; cha mẹ hiện tiền của chúng ta được phước lạc vô biên.
Kính chúc chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý vị nhân sĩ trí thức và đạo hữu Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự cát tường!
 
NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.