TT. Huế: BHD PB GĐPT TT.Huế tổ chức thi vượt bậc Ngành Đồng năm 2014

Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi của UV Ngành Đồng đã được Thường trực BHD PB GĐPT Thừa Thiên Huế phê duyệt tại các huyện/thị xã sẽ ủy quyền cho UV BHD tại huyện/thị xã và Ban Điều Hành GĐPT tại huyện/thị xã đó tổ chức, riêng tại Tp Huế sẽ do Ủy viên Ngành Đồng BHD PB GĐPT Thừa Thiên Huế tổ chức.

Đúng 07h00 ngày 13/7/2014 các Hội đồng thi tại các huyện/thị xã và Thành phố Huế sẽ đồng loạt tổ chức kỳ thi vượt bậc dành cho Ngành Đồng toàn tỉnh và tại thành phố Huế sẽ được tổ chức thi tại 2 Hội đồng do HTr Quảng Vi – Đặng Duy Trường UV Nam Oanh Vũ BHD PB GĐPT làm Chủ tịch Hội đồng thi:

* Hội đồng thi tại Chùa An Hòa dành cho các GĐPT phía bắc sông Hương với 13 đơn vị GĐPT gồm 56 thí sinh dự thi bậc Chân Cứng và 30 thí sinh dự thi bậc Tung Bay.

* Hội đồng thi tại Chùa Từ Đàm dành cho các GĐPT phía nam sông Hương với 13 đơn vị GĐPT gồm 39 thí sinh dự thi bậc Chân Cứng và 21 thí sinh dự thi bậc Tung Bay.

Riêng bậc Mở Mắt và Cánh Mềm sẽ ủy quyền để Ban Huynh trưởng các đơn vị GĐPT tại Thành phố Huế tự tổ chức, UV Ngành Đồng BHD tỉnh chỉ cung cấp đề thi.

Một số hình ảnh của kỳ thi:

Niệm Phật cầu gia hộ

 

Cử bài ca Sen Trắng

 

Thư ký Hội đồng thi điều hành chương trình

 

 

Kiếm tra niêm phong đề thi

 

Hội đồng thi

Hồi hướng

Chuẩn bị thi

Niệm Phật trước khi thi

 

Làm bài thi

 

 

Thí sinh làm bài xong sớm nhất

 

 

 

 

 

 

 

QV-NH-HP

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.