Trại Huyền Trang

Huyền Trang tầm đạo ngày xưa

Xa xôi vạn dặm vẫn chưa ưng lòng

Ta nay tu học chất trong

Ngồi bên huynh trưởng bên dòng văn thơ

Có anh có chị sớm trưa

Bên em huân tập nắng mưa kiên trì

Dỗi theo từng bước ngài đi

Đơn phương bất thối, gian nguy vững lòng

Phát sinh ma chướng ngoại thân

Càng nung ý chí gắng phần tiến tu

Huyền trang! Huyền trang! Tâm huyết!

Mãi tận ngàn sau bất tuyệt một dòng

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.