TP.HCM: Phân ban GĐPT họp định kỳ

Cuộc họp dưới sự chủ tọa của Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu – Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Trưởng  ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT/TP.HCM; Quý Anh, Chị Huynh trưởng Thường vụ, Ủy viên, Phụ tá ủy viên Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT và các đơn vị GDPT  trực thuộc.

Theo chương trình hoạt động của Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT/TP.HCM cứ 3 tháng 1 lần,  Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tổ chức họp định kỳ mở rộng nhằm để cho các Ủy viên và Ban Huynh trưởng Đơn vị GĐPT trực thuộc báo cáo các Phật sư đã thực hiện trong 3 tháng qua nhằm đánh giá ưu khuyết điểm và kế hoạch hoạt động cho thời gian tới. Theo sự chỉ đạo của Anh Trưởng ban, Thường vụ sẽ cử Huynh trưởng trong Thường vụ đến các đơn vị không dự họp hôm nay để hướng dẫn và phổ biến kế hoạch.
 
Sau phần phát biểu của Anh Tâm Duệ Trưởng ban, nhắc nhở các anh, chị Ủy viên và Phụ tá phối hợp thực hiện tốt tất cả các Phật sự có hiệu quả  những nhiệm vụ đã phân công.
 
Trong phần báo cáo của các Ủy viên trong 3 tháng,  đánh giá chung có sự tiến triển trong thực hiện các Phật sư có kết quả do sự cố gắng của các Ủy viên, tuy nhiên trong đó có một số Ủy viên thực hiện chưa hiệu quả những nhiệm vụ đã phân công.

Riêng báo cáo của Đơn vị GĐPT trực thuộc trong 3 tháng qua chủ yếu chỉ báo cáo về nhân sự tại đơn vị còn các Phật sự khác có một số đơn vị chưa thể hiện hết năng lực của Đơn vị trong vấn đề hướng dẫn tu học cho Đoàn sinh.
 
Anh Thị Bá Huỳnh Văn Tùng – Phó ban Thường trực thông qua chương trình hoạt động quý II năm 2013:

1.- Phát chứng chỉ trúng cách và khai khóa các bậc học Huynh trưởng.
2.- Lập quyết định công nhận các Ban Huynh trưởng GĐPT trực thuộc
3.- Thông báo xét xếp cấp.
4.- Tổ chức khóa bồi dưỡng Hành chánh GĐPT cho các đơn vị GĐPT trực thuộc và các Ủy viên + Phụ tá Ủy viên BHD
5.- Ủy viên Tổ kiểm lập Kế hoạch thăm viếng GĐPT trực thuộc.
6.- Tổ chức huấn luyện Đội, Chúng trưởng và Đầu Thứ đàn
7.- Bố trí thêm các Phụ tá Ủy viên và cử Ủy viên truyền thông.
8.- Kế hoạch Phật đản PL. 2557.
9 – Chuẩn bị Trại Huynh trưởng toàn quốc
10 – Dự thảo kế hoạch trại Lục hòa 11/2013 (nếu Trung ương không tổ chức Trại Huynh trưởng toàn quốc)

Trong suốt cuộc họp tất cả thành viên đã nhiệt tình đóng góp ý kiến cho kế hoạch của quý II.
 
Về phần trại Kiền Trắc VII ngày Dũng truyền thống của GĐPT/TP.HCM, Anh Trưởng ban thay mặt BHD Phân ban tán dương thành quả và sự cố gắng của tất của Huynh trưởng ngành Nam thể hiện tinh thần Dũng để thực hiện thành công Trại Kiền Trắc VII mặc dù trước đó có nhiều chướng ngại, cũng như thay đổi địa điểm trong thời gian ngắn, đó là sự thành công một món quà xứng đáng cho nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Cuối buổi họp, Anh Trưởng ban đã đánh giá và đúc kết toàn bộ nội dung cuộc họp là có sự cố gắng của tất cả Anh, Chị Ủy viên và Phụ tá Ủy viên cũng như Ban Huynh trưởng các đơn vị thể hiện tinh thần trách nhiệm và uy tín của tổ chức GĐPT.

Buổi họp kết thúc và hồi hướng  lúc 11 giờ 30 cùng ngày.
 

 

 

 

 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.