Tin vui GĐPT: Thêm 6 huynh trưởng được thọ cấp Dũng

Đây là 6 huynh trưởng có nhiều cống hiến cho Gia đình Phật tử, hiện đang đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung ương cũng như địa phương và có nhiều cống hiến cho sự phát triển và ổn định của GĐPT trong những giai đoạn khó khăn. 

Với 6 huynh trưởng cấp Dũng vừa được thọ cấp, hàng ngủ huynh trưởng cao cấp của Phân Ban GĐPT đã có 12 anh chị hiện đang sinh hoạt và cố vấn cho Phân Ban Trung ương và địa phương.

Ban Quản Trị website https://giadinhphattu.vn kính chúc tất cả các anh chị thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào để phụng sự Chánh pháp và lý tưởng  Gia đình Phật tử.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.