Tin về Trại Vạn Hạnh III – 2010

Trại sinh là  280 Huynh trưởng học viên đã trúng cách bậc Lực theo danh sách trại sinh trại Vạn Hạnh III – 2010 số 028/GĐPT – TW ngày 12/8/2010 do Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu, Trưởng Phân Ban GĐPT Trung ương kiêm Trại trưởng ký gởi các Phân Ban có trại sinh tham dự.
 
Trong  trại, các trại sinh sẽ học tập và thảo luận 14 đề tài liên quan đến vai trò nhiệm vụ của người Ủy viên Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử.
 
Theo chương trình, vào chiều ngày 28/8/2010, trại sinh sẽ rời Suối Hoa để về dâng hương tại Đài Tưởng Niệm Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng sau đó lưu trú đêm tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt, quận Sơn Trà, nơi tổ chức trại Lục Hòa 2007 – Họp bạn ngành Thiếu toàn quốc lần đầu tiên của GĐPT Việt Nam; Lễ Bế mạc cũng sẽ được tổ chức tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt vào sáng ngày 29/8/2010.
 
Dưới đây là danh sách Ban Quản Trại  và Chương trình Trại Vạn Hạnh III 2010
 
 
DANH SÁCH BAN QUẢN TRẠI – TRẠI VẠN HẠNH III 2010
 
Đính kèm  Quyết định số 047/ QĐ-HĐTS ngày 10 tháng 8 năm 2010
 
 1.     Trại trưởng: Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TW kiêm Trưởng Phân Ban GĐPT Trung ương
2.     Trại phó     Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử TW, Phó Thường Trực Phân Ban GĐPT Trung ương
3.     Trại phó     Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Trừng Nguyễn Văn Quýnh, Phó Phân Ban GĐPT Trung ương
4.     Trại phó     Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tú Trần Hạp, Phó Phân Ban GĐPT Trung ương
5.     Trại phó     Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Giới Phan Ngọc Thảo, Phó Phân Ban GĐPT Trung ương, Trưởng Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi
6.     Trại phó     Huynh trưởng cấp Tấn Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, Ủy viên Phân Ban GĐPT Trung ương, Trưởng Phân Ban GĐPT Đà Nẵng
7.     Trại phó     Huynh trưởng cấp Tấn Tịnh Phúc Lê Thị Tịnh, Ủy viên Phân Ban GĐPT Trung ương, Phó Phân Ban GĐPT thành phố Hồ Chí Minh
8.     Thư ký       Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Chương Phùng Hữu Huy, Chánh Thư ký Phân Ban GĐPT Trung ương, Phó Thường trực Phân Ban GĐPT Thừa Thiên Huế
9.     PhóThư ký Huynh trưởng cấp Tấn Thị Bá Huỳnh Văn Tùng, Phó Thư ký Phân Ban GĐPT Trung ương, Phó Thường trực Phân Ban GĐPT tp Hồ Chí Minh
10.  PhóThư ký  Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Lập Lê Hà Thọ, Phó Thư ký Phân Ban GĐPT Trung ương, Phó Thường trực Phân Ban GĐPT Đà Nẵng
11.  Thủ quỹ      Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ngọc Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Thủ quỹ Phân Ban GĐPT Trung ương, Ủy viên Phân Ban GĐPT Thừa Thiên Huế
12.  Ủy viên       Huynh trưởng cấp Tấn Thị Sự Đặng Văn Viện, Ủy viên Phân Ban GĐPT Trung ương, Trưởng Phân Ban GĐPT Kontum
13. Ủy viên       Huynh trưởng cấp Tấn Thiện Chánh Nguyễn Ngọc, Ủy viên Phân Ban GĐPT Trung ương, Trưởng Phân Ban GĐPT Bà Rịa Vũng  Tàu
14. Ủy viên       Huynh trưởng cấp Tấn Đồng Thiện Nguyễn Thượng Hiền, Ủy viên Phân Ban GĐPT Trung ương, Trưởng Phân Ban GĐPT Phú Yên
15.Ủy viên       Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Tráng Nguyễn Văn Giỏi,  Ủy viên Phân Ban GĐPT Trung ương, Trưởng Phân Ban GĐPT Đồng Nai
16. Ủy viên       Huynh trưởng cấp Tấn Như Kim Trần Văn Tuyến,  Ủy viên Phân Ban GĐPT Trung ương, Phó Thường trực Phân Ban GĐPT Quảng Nam
17. Ủy viên       Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Thuộc Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Phân Ban GĐPT Trung ương, Phó Phân Ban GĐPT Quảng Trị
18.  Ủy viên       Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Xán Lê Quý Dung, Ủy viên Phân Ban GĐPT Trung ương, Phó Phân Ban GĐPT Thừa Thiên Huế
19. Ủy viên       Huynh trưởng cấp Tấn Lệ Duy Phạm Dự, Ủy viên Phân Ban GĐPT Trung ương, Phó Phân Ban GĐPT Bình Thuận
20. Ủy viên       Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Tựu Nguyễn Lai, Ủy viên Phân Ban GĐPT Trung ương, Phó Phân Ban GĐPT Quảng Ngãi
21. Ủy viên       Huynh trưởng cấp Tấn Thục Thời Đỗ Nhữ, Trưởng Phân Ban GĐPT Bình Thuận
  
CHƯƠNG TRÌNH TRẠI VẠN HẠNH III – 2010
Ngày 25/8/2010 tại Suối Hoa
 
08 giờ 00:   Thủ tục nhập trại, dựng lều
10 giờ 00:   Bầu Hội đồng Trại sinh
11 giờ 00:   Họp chung – Giới thiệu Ban Quản Trại –  Hội đồng Trại sinh
11 giờ 30:   Cơm trưa – Nghỉ trưa
13 giờ 30:   Khóa học thứ 1    (90 phút)
15 giờ 30:   Khóa học thứ 2    (90 phút)
17 giờ 30:   Cơm tối
19 giờ 00:   Khóa học thứ 3    (90 phút)
20 giờ 30:   Nghỉ tự do – Họp Hội đồng Trại sinh
 
Ngày 26/8/2010 tại Suối Hoa
 
04 giờ 00:   Báo thức – Vệ sinh cá nhân – Vệ sinh khu vực
05 giờ 00:   Lễ Phật – Thiền tọa
06 giờ 00:   Điểm tâm
06 giờ 30:   Họp chung – Công tác chuẩn bị Lễ Khai mạc
08 giờ 30:   LÊ KHAI MẠC (có chương trình riêng)
10 giờ 30:   Khóa học thứ 4    (60 phút)
11 giờ 45:   Cơm trưa – Nghỉ trưa
13 giờ 30:   Khóa học thứ 5    (90 phút)
15 giờ 30:   Khóa học thứ 6    (90 phút)
17 giờ 30:   Cơm tối – Chuẩn bị lửa trại
19 giờ 30:   Văn nghệ Lửa Trại
22 giờ 00:   Họp Hội đồng Trại sinh – Chỉ tịnh
 
Ngày 27/8/2010 tại Suối Hoa
 
04 giờ 00:   Báo thức – Vệ sinh cá nhân – Vệ sinh khu vực
05 giờ 00:   Lễ Phật – Thiền tọa
06 giờ 00:   Điểm tâm
06 giờ 30:   Họp chung
07 giờ 00:   Khóa học thứ 7    (90 phút)
09 giờ 00:   Khóa học thứ 8    (90 phút)
11 giờ 00:   Cơm trưa – Nghỉ trưa
13 giờ 00:   Khóa học thứ 9    (90 phút)
14 giờ 45:   Khóa học thứ 10 (90 phút)
16 giờ 30:   Tham quan khu du lịch Suối Hoa
18 giờ 30:   Cơm tối
20 giờ 00:   Gia đình Phật  tử với vấn đề Hội Nhập
22 giờ 00:   Họp Hội đồng Trại sinh – Chỉ tịnh
 
Ngày 28/8/2010 tại Suối Hoa
 
04 giờ 00:   Báo thức – Vệ sinh cá nhân – Vệ sinh khu vực
05 giờ 00:   Lễ Phật – Thiền tọa
06 giờ 00:   Điểm tâm
06 giờ 30:   Họp chung
07 giờ 00:   Khóa học thứ 11 (90 phút)
09 giờ 00:   Hướng  dẫn công tác lãnh đạo GĐPT trong giai đoạn hiện tại
11 giờ 00:   Cơm trưa – Nghỉ trưa
13 giờ 00:   Khóa học thứ 12 (60 phút)
14 giờ 15:   Nhổ lều – Vệ sinh đất trại –Di chuyển về địa điểm mới
15 giờ 30:   Dâng hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ Thành phố Đà Nẵng
17 giờ 00:   Ổn định vị trí tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt quận Sơn Trà ĐN
17 giờ 30:   Cơm tối do Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng chiêu đãi
19 giờ 30:   Văn nghệ của GĐPT Đà Nẵng Chào Mừng Trại Vạn Hạnh III
22 giờ 00:   Họp Hội đồng Trại sinh – Chỉ tịnh
 
Ngày 29/8/2010 tại Bãi Bụt
 
04 giờ 00:   Báo thức – Vệ sinh cá nhân – Vệ sinh khu vực
05 giờ 00:   Lễ Phật – Thiền tọa
06 giờ 00:   Điểm tâm
07 giờ 00:   Họp chung – Chuẩn bị Lễ Bế mạc
08 giờ 00:   Lễ Bế Mạc (có chương trình riêng)
09 giờ 30:   Dây Thân ái
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.