Thông báo về tổ chức thi kết thúc năm thứ tư bậc Lực V

Dưới đây là toàn văn thông báo

 

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM             
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Số: 099/2020/GĐPT/TW
 
3 huyhieu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 PL. 2.564 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức thi kết thúc năm thư Tư  bậc Lực V

                 
                                                        

Kinh gửi: – BAN HƯỚNG DẪN PB. GĐPT CÁC TỈNH THÀNH

 

  • Căn cứ chương trình hoạt động năm 2020 của Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Trung ương

 Thường trực Ban Hướng dẫn PB. GĐPT và Ban Điều hành lớp học Huynh trưởng bậc Lực V Trung ương sẽ tổ chức thi kết thúc năm thư Tư bậc Lực V  (2016 – 2020) với những  nội dung sau:

1.- Thời gian:

Từ 08 giờ 00 ngày 15  tháng 8 năm 2020

                        Đến 17 giờ 00 ngày 16  tháng 8 năm 2020

                        (Nhằm ngày 26, 27 tháng 6 năm Canh Tý)

2.- Địa điểm:
Chùa Tỉnh hội Phật giáo Tỉnh Bình Định

     141 Trần Cao Vân – P. Trần Hưng Đạo  TP. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

3.- Ban Hướng dẫn PB. GĐPT
các Tỉnh, Thành lập danh sách học viên dự thi:

         a).- Danh sách Học viên đã  có giấy chứng nhận 1,2,3

         c).-Danh sách Học viên thi bổ sung năm thứ Ba (gồm Học viên năm thứ Ba chưa thi và  Học viên chưa được cấp Giấy chứng nhận năm 3)

– Tất cả danh sách trên gởi về Thường trực Ban Hướng dẫn PB. GĐPT Trung ương (Anh Trưởng ban ) chậm nhất ngày 15 tháng 7 năm 2020.(theo mẫu)

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẬC LỰC V TÌNH, THÀNH………

DỰ THI NĂM THƯ TƯ.

Số
TT
  HỌ VÀ TÊNNĂM
SINH
     PHÁP DANH  CHỨC   VỤGHI CHÚ
(Số ĐT. Liên lạc)
      

 

            d).- Nếu Học viên mất hoặc hư phù hiệu Học viên, xin báo trước cho Ban Điều hành  bậc Lực Trung ương trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 để BĐH thực hiện lại.
(Không có phù hiệu bậc Lực , không được vào phòng thi)

            đ).- Ban Tổ chức sẽ đón tiếp Học viên về dự thi và phân bổ nơi ăn, nghỉ (tại chùa Tỉnh hội Bình Định). Nếu Học viên có nhu cầu nghỉ Khách sạn, …xin liên hệ: Htr,HUỲNH TRỌNG THU –  Số Đt: 0383190795

            e).- Mỗi Học viên nộp phí thi là 80.000 đồng. Học viên thi bổ sung năm thứ Ba nộp thêm 20. 000 đồng.  gởi về tài khoản :

      195553029   – LÊ THỊ TỊNH – ABC Chi nhánh Phú Lâm – TP. HCM

           
* Danh sách, ý kiến đề nghị và thắc mắc gửi về địa chỉ:

            Ông NGUYỄN ĐỨC CHÂU

            537/1  Vườn Lài , P. An Phú Đông, Q.12, TP. Hồ Chí Minh

            Đt: 0903.399473  –  0945.289475

           (Địa chỉ Email:
huynhkhoi2004@gmail.com


Ghi chú:
  Đoàn phục GĐPT –  Htr. Nữ đem theo  Lễ phục mặc khi khai mạc

– Phương tiện di chuyển tự túc đi và về. Nếu nghỉ khách sạn …tự lo chi phí

– Huynh trưởng Học viên về dự thi phải đầy đủ Huy, cấp hiệu, phù hiệu Học viên…

– Trưởng Phân ban GĐPT các Tỉnh, Thành chuyển Thư cung thỉnh…thư mời của Phân ban GĐPT Trung ương đến Chư Tôn đức và khách mời xin vận động tuỳ tâm hỗ trợ tịnh tài ….

      Vì Phật sự chung mong Quý  Ban nghiêm túc thi hành thông báo nầy./

 Thân ái  chào tinh tấn./

                                  
TM. BAN HƯỚNG DẪN PB. GĐPT TRUNG ƯƠNG
TRƯỞNG BAN
Huynh trưởng cấp Dũng
Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.