QUẢNG TRỊ: TỔNG KẾT CÔNG TÁC THĂM VIẾNG, KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ GĐPT HUYỆN HẢI LĂNG

          Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn- Hoàng Thúc Quyền Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BHD, Trưởng đoàn số2; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ninh- Hoàng Công Hiền Phó trưởng ban Hướng dẫn, trưởng đoàn số 1; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Lượng – Lê Thị Diệu Tha Phó trưởng ban Hướng dẫn, Trưởng đoàn số 3; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Quần- Hồ Sĩ Quận Phó trưởng ban Hướng dẫn, Trưởng đoàn số 4 đồng chủ tọa phiện họp. Theo báo cáo của các Phái đoàn, sau 4, 5 ngày làm việc các phái đoàn của BHD PB GĐPT tỉnh phối hợp BĐH GĐPT huyện, BĐH GĐPT các Vùng trực thuộc đã đến thăm viếng, kiểm tra và làm việc với 42 đơn vị GĐPT cơ sở thuộc huyện Hải Lăng. Hầu hết các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. Chư Tôn đức Tăng, Ni Trụ trì, trú xứ, Ban Hộ tự NPĐ, Ban Bảo trợ GĐPT  các đơn vị đều hoan hỷ đón tiếp và cùng tham dự các buổi làm việc của phái đoàn BHD với Ban Huynh trưởng đơn vị . Tuy nhiên, một số đơn vị đã tỏ ra thờ ơ, Huynh trưởng trốn tránh trách nhiệm không tổ chức đơn vị đón tiếp phái đoàn BHD hoặc viện đủ lý do đón tiếp chiếu lệ.  Qua kiểm tra và làm việc với các đơn vị, các phái đoàn đều có nhận định việc sinh hoạt, tu học của các đơn vị GĐPT hiện nay gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại. Nguồn Huynh trưởng trẻ thiếu hụt nên việc sinh hoạt thiếu năng động, khó thực hiện các phương thức đổi mới sinh hoạt, tu học. Số lượng đoàn sinh thường xuyên biến động, đặc biệt là đoàn sinh ngành Thiếu ngày càng ít. Một vài đơn vị, mối quan hệ nội bộ Huynh trưởng, hoặc giữa Ban Huynh trưởng với ban hộ tự NPD hoặc Tăng, Ni Trụ trì, trú xứ chưa có sự  thông cảm nên việc sinh hoạt , tu học của GĐPT cũng bị hạn chế. Qua xem xét thực tế của mỗi đơn vị, các phái đoàn BHD đã có sự chỉ đạo và đề xuất những giải pháp cụ thể để Ban Huynh trưởng khắc phục những điểm yếu, phát huy thế mạnh, giữ vững tinh thần đoàn kết thân ái, ỗn định sinh hoạt, tu học xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.
          Theo thang điểm quy định của BHD, các phái đoàn đã đánh giá, xếp hạng các đơn vị. Được bộ phận Thư ký tổng hợp nhủ sau:
– Hạng xuất sắc toàn diện (A1): 1 ĐV chiếm tỷ lệ 2,4%;
– Hạng xuất sắc (A2):                 1 ĐV chiếm tỷ lệ 2,4 %;
– Hạng mạnh (B1) :                    5 ĐV chiếm tỷ lệ 11,9%;
– Hạng khá (B2):                        9 ĐV, chiếm tỷ lệ 21,4 %;
– Hạng trung bình khá (C1):     10 ĐV, chiếm tỷ lệ 23,8%; –
– Hạng trung bình (C2):            2 ĐV, chiếm tỷ lệ 4,8%;
– Hạng trung bình yếu (D1):     2 ĐV, chiếm tỷ lệ 4,8%;
– Hạng yếu (D2):                      4 ĐV, chiếm tỷ lệ 9,6%;
– Chưa xếp hạng :                    8 ĐV, chiếm tỷ lệ 19%.
          Nghĩ rằng, qua bản đánh giá xếp hạng trên đây, Huynh trưởng, đoàn sinh của mỗi đơn vị có thể suy ngẩm để tự đánh giá về những đóng góp của mình cho tổ chức trong thời gian qua và những gì mình phải làm để cùng anh, chi, em Lam viên xây dựng và phát triễn đơn vị GĐPT ngày càng thăng tiến.
Một số hình ảnh: 
Niệm Phật cầu gia bị
2 lễ đoàn
Lễ Đoàn
3 HTr Phó Trưởng BHD điều hành phiên tổng kết
HTr cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền, Phó Trưởng BHD điều hành buổi họp
4 HTr Hoàng Công Hiền, Trưởng Đoàn 1 báo cáo kết quả của đoàn
HTr cấp Tấn Hoàng Công Hiền, Trưởng Đoàn 1 báo cáo
5 HTr Trưởng Đoàn 2 báo cáo
HTr Trưởng đoàn 2 báo cáo
6 HTr Lê Thị Diệu Tha Trưởng Đoàn 3 báo cáo
HTr cấp Tấn Lê Thị Diệu Tha, Trưởng Đoàn 3 báo cáo
7

8

9 HTr Hồ Sĩ Quận Trưởng Đoàn 4 báo cáo
HTr cấp Tấn Hồ Sĩ Quận, Trưởng Đoàn 4 báo cáo
10

11
HTr Nguyễn Biên phát biểu 
12 Hồi Hướng
Hồi hướng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THĂM VIẾNG CÁC ĐƠN VỊ BUỔI CUỐI
13 Kiểm Tra tại đơn vị Văn Quỹ
Đơn vị Văn Quỹ thực hiện nghi thức lễ Phật GĐPT
14
Lễ Đoàn
15

16
Đoàn Thăm viếng kiểm tra hành chánh của đơn vị
17 Kiểm tra tại đơn vị Hưng Nhơn
Sinh hoạt
18
Đoàn 4 kiểm tra hành chánh đơn vị Hưng Nhơn
19
Đoàn thăm viếng sinh hoạt với đơn vị Hưng Nhơn
20

21 Tại đơn vị Phú Kinh
Đơn vị Phú Kinh
22

23

24

25 HTr Trưởng Đoàn 2 phát biểu
HTr Hoàng Thúc Quyền trưởng đoàn thăm viếng phát biểu
25

26b

31

26
Tại đơn vị An Thơ
27 Tại đơn vị An Thơ
HTr Lê Thị Diệu Tha, Trưởng Đoàn 3 phát biểu
29

30

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.