Quảng Trị: GĐPT tỉnh tổ chức kỳ thi đoàn sinh giỏi cấp tỉnh năm 2019.

Thân lâm tham dự lễ Khai mạc có HTr cấp Tấn Tâm Ninh Hoàng Công Hiền – Phó trưởng BHD Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị kiêm Ủy viên Nghiên huấn, Chủ tịch Hội đồng thi; HTr cấp Tấn Tâm Quần Hồ Sĩ Quận, Phó trưởng BHD Phân ban GĐPT Quảng Trị kiêm Ủy viên Nội vụ cùng quý anh chị trong BHD Phân ban GĐPT tỉnh, quý anh chị Phụ tá Nghiên huấn các huyện, thị, thành phố và đặc biệt là sự hiện diện của gần 70 đoàn sinh trong toàn tỉnh đã về tham dự kỳ thi năm nay từ bậc Mở Mắt đến bậc Chánh Thiện.

Phát biểu khai mạc, HTr cấp Tấn Tâm Ninh Hoàng Công Hiền đã sách tấn, động viên các em đoàn sinh cần nỗ lực để làm bài thật tốt trong kỳ thi lần này.

Đây là hoạt động Phật sự diễn ra hàng năm của GĐPT Quảng Trị nhằm thúc liễm tinh thần tu học của đoàn sinh và đánh giá tình hình hoạt động của các đơn vị GĐPT cơ sở trong toàn tỉnh.

Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, không có trường hợp nào vi phạm nội quy từ phía Hội đồng thi cũng như  đoàn sinh tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Dây thân ái
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.