QUẢNG TRỊ: GĐPT HUYỆN HẢI LĂNG TỔ CHỨC KHÓA TU BÁT QUAN TRAI

 Khóa tu đã cung Thỉnh Đại Đức Thích Từ Nguyện Ủy Viên Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Trị làm Giới  Sư truyền giới
Ni Sư Thích Nữ Nguyệt Liên Ủy Viên Thường Trực Ban Trị Sự – Trưởng Ban Kinh Tế Tài Chính GHPGVN Tỉnh Giảng Sư. Qua đề tài “ Chân Dung Người Phật Tử” do Ni Sư diễn giảng đã tạo cho Huynh Trưởng Giới Tử ý thức sâu sắc hơn về bổn phận trách nhiệm của người Phật Tử tại gia đối với Tam Bảo, Giáo Hội và đặc biệt đối với tổ chức GĐPT.
Dưới đây là một số hình ảnh


Tụng kinh sám hối

Công Phu sáng


Tác bạch ThỈnh Giảng Sư

Ni Sư Thích Nữ Nguyệt Liên thuyết giảng đề tài “ Chân Dung Người Phật Tử”


Huynh Trưởng Giới Tử trao đổi với Giảng Sư


Cảm tạ sau thời Giảng


Qủa Đường


Kinh hành

                                                                                        Hoàng Thúc Quyền
                                                                                             Phân Ban GĐPT Quảng Trị

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.