QUẢNG TRỊ: GĐPT HƯỚNG HÓA TỔ CHƯC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

        Quang lâm chứng minh hội nghị có Đại đức Thích Từ Luận Trưởng Ban Kinh Tế Tài Chính BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hướng Hóa, trụ trì Chùa Phước Bảo; Đại đức Thích Không Toán Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng BTS GHPGVN huyện Hướng Hóa, trụ trì Chùa Lương Lễ; Sư cô Thích Nữ Tuệ Hiền trú xứ NPĐ Trung Sơn Tài.

Lễ Phật
DSC 4544

DSC 4548
Lễ Đoàn
 

         Tham dự và chủ tọa hội nghị có Huynh trưởng Cấp Tấn – Tâm Lượng, Lê Thị Diệu Tha Phó trưởng BHD Phân Ban GĐPT tỉnh; Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Quần Hồ Sĩ Quận Phó trưởng BHD Phân Ban GĐPT  tỉnh; Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đổng Nguyễn Khương Dẫn Trưởng BĐH GĐPT huyện Hướng Hóa.

 

         Hội nghị hân hạnh đón tiếp quý anh chị phái đoàn BHD Phân Ban GĐPT tỉnh, các anh chị thành viên BĐH GĐPT huyện Hướng Hóa thân lâm tham dự.

Hội nghị hân hạnh đón tiếp quý cư sĩ Thường trực BTS GHPGVN huyện, đại diện đạo tràng của 2 vùng, Ban Hộ tự các NPĐ, Ban Bảo trợ GĐPT huyện và đã quy tụ 78 Đại biểu Huynh trưởng thuộc Ban Điều hành GĐPT huyện, Ban Điều hành GĐPT 2 vùng và các đơn vị GĐPT trong huyện.

        Sau lời chào mừng và khai mạc hội nghị của Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đổng Nguyễn Khương Dẫn Trưởng BĐH GĐPT huyện Hướng Hóa, Huynh trưởng cấp Tín Nguyên Diễn Nguyễn Văn Thao đọc báo cáo tổng kết Phật sự năm 2017, dự thảo chương trình hoạt động năm 2018 và danh sách Ban Điều hành của Gia đình Phật tử huyện Hướng Hóa.

 

DSC 4549
HTr Nguyễn Khương Dẫn, Trưởng BĐH GĐPT Huyện khai mạc hội nghị
DSC 4552
HTr Nguyễn Văn Thao, bao cáo hoạt động năm 2017

        Báo cáo tham luận của Vùng 1 do Huynh trưởng cấp Tín Tâm Ân Nguyễn Hữu Thụy và Vùng 2 do Huynh trưởng cấp Tín Tâm Trí Lê Bá Huệ  trình bày tại hội nghị với nội dung củng cố và đổi mới sinh hoạt các đơn vị trong vùng đặc biệt là củng cố BĐH Vùng, nhằm nâng cao và phát triển đơn vị, bồi dưỡng chuyên môn cho Huynh trưởng cầm đoàn.

     Hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu của quý đại biểu tham dự hội nghị và dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung báo cáo tổng kết Phật sự năm 2017 và xây dựng chương trình, đề án hoạt động năm 2018.

DSC 4555
 
DSC 4557

DSC 4558

DSC 4559

DSC 4560

         Thay mặt BHD tỉnh, Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Quần Hồ Sĩ Quận đã ghi nhận những thành tựu mà GĐPT Hướng Hóa đã làm được. Anh cũng mong muốn GĐPT Hướng Hóa cần tháo gở những khó khăn tồn tại, phát triền và xây dựng cấp Vùng là cần thiết, anh cũng nhấn mạnh rằng các đơn vị cơ sở phải cố gắng đào tạo đội ngủ Huynh trưởng trẻ, nhất là Huynh trưởng nữ.

 

DSC 4563

        Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN huyện Hướng Hóa Đại Đức Thích Từ Luận đã ban đạo từ khuyến tấn tinh thần sinh hoạt tu học của Huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT. Song song với việc thực hiện kế hoạch năm 2018, cần phải thực tế giải quyết những gì còn tồn động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người Huynh trưởng, Đại đức mong muốn Huynh trưởng đoàn sinh GĐPT huyện nhà phải cố gắng tu tập tự thân, nói phải đi đôi với làm, rèn luyện kiến thức, năng lực để xây dựng tổ chức GĐPT ngày càng phát triển.

 

DSC 4570

DSC 4571
HTr Hoàng Văn Diệm, Thư ký đọc Nghị quyết Hội nghị
DSC 4573
Hồi hướng
DSC 4575

        Hội Nghị đã kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày trong tinh thần đoàn kết ,thân ái và tràn đầy quyết tâm xây dựng GĐPT huyện Hướng Hóa ngày càng vững mạnh.

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.