Quảng Trị: GĐPT Hải Lăng tổ chức ngày Hạnh

     Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh đến chủ tọa và tham dự gồm có: HTr cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền – Phó Trưởng Ban; HTr cấp Tấn Lê Thị Diệu Tha – Phó Trưởng Ban Ngành Nữ; HTr cấp Tấn Nguyễn Tôn Luỹ – Phó Trưởng Ban Ngành Nam; HTr cấp Tấn Võ Công Thám – UV Đại Diện Phân Ban tại Hải Lăng và quý chị UV Ngành thuộc Phân Ban và Ban Đại Diện các Huyện, Thị.
      
      Tại buổi lễ đã có các bài tham luận về “Ý nghĩa ngày Hạnh”; “Vấn đề Đúc Hạnh đối Với người nữ Đoàn viên GĐPT”; “Người Nữ Phật Tử với việc thực hành năm hạnh trong đời sống”; “ Vấn đề duy trì và phát triển ngành Thiếu Nữ và Thanh Nữ” của quý chị UV Phân Ban và các đơn vị. Đan xen với cac bài tham luận là những tiết mục đơn vị do các chị thực hiện. Vào buổi chiều đã diễn ra hai cuộc thi “ Kết hoa hồng vải” nhanh và đẹp; “Thi đố vui Phật Pháp” dành cho Thiếu Nữ và Thanh Nữ.
 
     Ngày Hạnh Truyền Thống Ngành Nữ GĐPT năm 2011 đã được Phân Ban GĐPT Quảng Trị chỉ đạo tổ chức tại 2 Huyện Triệu Phong vào ngày 18/06 với gần 300 Đoàn Viên Ngành Nữ về dự và hôm nay tại huyện Hải Lăng . Ngày hội đã ôn lại ý nghĩa sâu sắc ngày đức Hạnh truyền thống của ngành nữ, qua đó quý chị em tinh tấn tu học, thúc liễm thân tâm để xứng đáng là một đoàn viên ngành Nữ GĐPT Việt Nam.
 
 
 
 
Tập trung trước giờ khai mạc
 
 
 
 
 
Niệm Phật cầu gia bị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huynh trưởng cấp Tấn Lê Thị Diệu Tha trình bày ý nghĩa ngày Hạnh

 

 
Trao phù hiệu lưu niệm cho ngành nữ GĐPT huyện Hải Lăng
 
 
 
Sinh hoạt giao lưu
 
 
 
Thi kết hoa vải
 
 
 
 
 
Thi đố vui Phật pháp
 
 
 
 
Chị Phó Ban ngành nữ tổng kết
 
 
 
 
 
Phát thưởng cho các đơn vị và cá nhân xuất sắc
 
 
 
 
 
 
 
Hồi hướng
 
 
 
 
Kết dây
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.