QUẢNG TRỊ: GĐPT CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Hội nghị tại các Huyện, Thị, Thành Phố Ban Hướng Dẫn Phân Ban đã cử các đoàn thay mặt Ban Hướng Dẫn Tỉnh về tham dự và chỉ đạo Hội Nghị, trực tiếp giải quyết những kiến nghị đề xuất của các đơn vị GĐPT cơ sở, đồng thời triển khai chương trình hoạt động năm 2016 bao gồm các mặt tu học, huấn luyện, văn hóa, văn nghệ, hội trại và các hoạt động khác mà Hội Nghị Thường Niên Phân Ban GĐPT Tỉnh đã biểu quyết thông qua.
Hội nghị Thường niên GĐPT các Huyện, Thị, Thành Phố đã thành công tốt đẹp và tin tưởng chương trình hoạt động năm 2016 sẽ thực hiện hoàn thành để tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển GĐPT Tỉnh nhà.
Sau đậy hình ảnh các huyện thị:
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

HUYỆN GIO LINH

HUYỆN HẢI LĂNG

HUYỆN HƯỚNG HÓA


 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.