Quảng Ngãi: GĐPT khai khóa bậc Kiên – Trì tại huyện Đức Phổ

Chứng minh Lễ khai khoá có Thượng toạ Thích Trừng Vinh – Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, Chánh đại diện Phật giáo Huyện Đức Phổ, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đức Phổ. Cư sĩ Tâm Niên Nguyễn Thị Năm – Phó Ban hộ tự Chùa An Sơn, Thị trấn Đức Phổ. Đại diện PBHD GĐPT Quảng Ngãi có Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Hảo – Nguyễn Thuyết – Phó PBHD GĐPT, Trưởng ban điều hành các bậc học Huynh trưởng GĐPT Quảng Ngãi. Ngoài ra còn có sự tham dự của Gia trưởng, Liên đoàn trưởng bốn đơn vị GĐPT Phước Lâm, Chơn Dung, Chơn Liên, Chơn Phổ và 60 học viên của hai bậc học.
 
Được biết, Huynh trưởng cấp Tín Như Nhơn Nguyễn Văn Nghĩa – Ủy viên đại diện PBHD làm Trưởng tiểu ban điều hành các Bậc học Kiên – Trì tại Đức Phổ.
 
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ khai khóa:
 
 
 
 
 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.