PHÂN BAN GĐPT ĐĂKNÔNG tổ chức Liên trại A Dục – Lộc Uyển. Khóa III – 2014.

Dù Phật sự đa đoan và đang trong mùa an cư kiết hạ nhưng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPG VN tỉnh vẫn thương tưởng sắp xếp thời gian quang lâm chứng minh buổi lễ; đến chứng minh và tham dự lễ có: TT Thích Quảng Tuấn, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông; ĐĐ Thích Quảng Hiền, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Cố vấn Giáo thọ GĐPT tỉnh Đăk Nông; ĐĐ Thích Chiếu Ý, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Hoằng pháp; ĐĐ Thích Nhuận Thân Phó Trưởng Ban  Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đăk Mil; ĐĐ Thích Nhuận Thái, UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử. ĐĐ Thích Bảo Đàn, UV BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Từ thiện xã hội, Trụ trì chùa Viên Sơn. Cùng chư Tôn đức Tăng.

Huynh Trưởng cấp Tấn Thị Vân – Lê Văn Tuyển, UV BHD PBGĐPT TW, UV Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh; quý Đạo hữu Ban Bảo trợ PBGĐPT tỉnh; quý đạo hữu trong Ban hộ trì Tam bảo và đạo tràng chùa Viên Sơn cùng các anh chị trong BHD PBGĐPT tỉnh; các anh chị trong Ban Quản trại và toàn thể trại sinh cũng đã có mặt tham dự lễ.

Do trại trưởng là huynh trưởng cấp Tín Nguyên Liên Phạm Thị Vinh Hoa lâm bệnh, Huynh trưởng cấp Tín Nguyên Chơn Phạm Quyền, Trại phó Hành chánh, quyền Trại Trưởng đã thay mặt Ban Quản trại đã tuyên bố khai mạc Liên Trại A Dục – Lộc Uyển khóa III – 2014 của PB GĐPT tỉnh Đăk Nông.

Thay mặt BHD PBGĐPT tỉnh, Huynh trưởng cấp Tấn Thị Vân – Lê Văn Tuyển đã trao quyết định chuẩn y thành phần Ban Quản trại đồng thời anh cũng đã sách tấn tinh thần Ban Quản trại và toàn thể  trại sinh cố gắng hết sức mình trong việc huấn luyện, chấp hành thật tốt nội quy trại đã đề ra.

Đại đức  Thích Quảng Hiền, Trưởng Ban Cố vấn Giáo hạnh đã ban đạo từ nhắn nhủ trại sinh cố gắng tu học huấn luyện để trở thành những người HTr giỏi, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, kỹ năng chuyên môn để dìu dắt đàn em cùng thăng tiến tổ chức.

Sau  lễ Khai mạc, ĐĐ Thích Chiếu Ý đã lên lớp giảng bài cho Liên trại với đề  tài “ Người Đoàn trưởng với tứ nhiếp Pháp”.

Trước đó 8h30 sáng ngày 6/6/2014 toàn thể 44 trại sinh A Dục và 100 trại sinh Lộc Uyển đã có mặt tại đất trại để làm thủ tục nhập trại đồng thời học bài học đầu tiên với đề tài “ Vai trò và sứ mệnh của người HTr trong giai đoạn hiện nay” do ĐĐ Thích Giác Nhường, Trưởng Ban Văn Hóa BTS GHPGVN giảng dạy.

Một số hình ảnh ghi nhận được:


cung đón chư tôn đức cùng quan khách

 

 

 

 

 

 


tác bạch cung thỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin bài của Nguyên Hoàng, GĐPT Đăk Nông

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.