Lễ Thọ cấp Tấn huynh trưởng GĐPT

Chư tôn Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng THÍCH THANH HÙNG, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng THÍCH KHẾ CHƠN, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; Hòa thượng THÍCH HẢI ẤN, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn Hóa Trung ương;  Hòa thượng THÍCH QUANG NHUẬN, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp  Trung ương; Hòa thượng THÍCH CHƠN HƯƠNG, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng THÍCH QUÁN CHƠN, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế cùng chư tôn đức Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Phú Yên đã thân lâm chứng minh, chú nguyện và gắn cấp hiệu cho huynh trưởng.

                         

Huynh trưởng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương đã dâng lời tác bạch trình chư tôn đức quá trình tu học và  sự xứng đáng nhậ lãnh cấp hiệu của các huynh trưởng.

Thượng tọa Thích Chơn Không , Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử  Trung ương đã công bố Quyết định số 230/QĐ.BHDPT do Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương ký ngày 26 tháng 9 năm 2014 và tuyên đọc danh sách 159 huynh trưởng được xếp vào hàng huynh trưởng cấp Tấn GĐPT GHPGVN.

Sau đó các huynh trưởng đã quỳ xuống đảnh lễ dâng lời phát nguyện tự tâm và thọ nhận cấp hiệu để chính thức trở thành người huynh trưởng cấp Tấn.

Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã ban đạo từ sách tấn các huynh trưởng tiến tu, ngài nhắc lại quá trình đóng góp của GĐPT và hàng ngũ huynh trưởng GĐPT trong những giai đoạn lịch sử của Phật giáo Việt Nam và do đó người huynh trưởng hôm nay luôn phải tiến tu dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức ngõ hầu xây dựng và đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam.

Trước đó, ngày 15/11/2014; các huynh trưởng thọ cấp đã vân tập về Từ Đàm để đảnh lễ Hòa thượng trú trì, dâng hoa và hát bài Sen Trắng trước tượng đài cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người sáng lập GĐPT Việt Nam cũng như chuẩn bị cho lễ thọ cấp.

Dưới đây là những chùm ảnh liên quan

 
 
Ban Tổ chức họp kiểm điểm công tác

Làm thủ tục cho huynh trưởng thọ cấp

Tập trung nghe hướng dẫn những việc cần cho lễ thọ cấp

Đảnh lễ  vấn an và nghe pháp nhũ của hòa thượng trú trì tổ đình Từ Đàm 

Dâng hoa và cử bài ca Sen Trắng trước tượng đài bác Lê Đình Thám

Tác bạch cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chánh điện

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật, chú nguyện vào cấp hiệu

Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu dâng lời tác bạch

Công bố quyết định của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và tuyên đọc danh sách huynh trưởng thọ cấp

Các huynh trưởng đang dâng lời phát nguyện tự tâm

Gắn cấp hiệu và trao quyết định

Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử ban Đạo từ

Chụp hình lưu niệm

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.