Kiên Giang: BHD Họp thường kỳ quý 1/2015

            Thành phần tham dự phiên họp gồm có :
            -HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang, chủ tọa
            -HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó Phân ban, đồng chủ tọa
            -HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, Ủy viên truyền thông, thư ký
            -22 huynh trưởng ban viên BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang
            Sau phần nghi thức, phiên họp đã đi vào phần nội dung. Những vấn đề được phiên họp bàn bạc thống nhất gồm:
            1)Điều chỉnh và bổ sung tiêu chí cuộc thi đua “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2015, qua đó, phiên họp đã đi đến thông nhất nâng số tiêu chí thi đua lên 27 tiêu chí (năm 2014 là 25 tiêu chí)
            2)Phiên họp thông qua bản Qui Chế Làm Việc của Ban hướng dẫn GĐPT Kiên Giang gồm 4 chương, 13 điều nhằm cụ thể hóa sự đoàn kết cao trong nội bộ và thống nhất trong nguyên tắc làm việc của BHD.
            3)Thống nhất chỉ tiêu vận động ban viên Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh lên 100 vị
            4)Thống nhất việc thi lên bậc của các đơn vị trong năm 2015 sẽ do BHD Tỉnh ra đề, quan sát và chấm thi cho toàn tỉnh.
            Phiên họp diễn ra trong tinh thần dân chủ và đoàn kết đến tận 17 giờ cùng ngày.
            Ngay trước cuộc họp, các anh chị Huynh Trưởng đã bất ngờ tổ chức lễ mừng thọ cho chị Diệu Thiện và anh Minh Kim, hai anh chị cả của Gia Đình Phật Tử Kiên Giang.
            Sau đây là một số hình ảnh hội nghị:

Mừng thọ 2 anh, chị cả

Niệm Phật cầu gia hộ

Các anh, chị huynh trưởng phát biểu đóng góp tại cuộc họp


 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.