Huế: Chùm ảnh thi kết khóa và kết thúc trò chơi lớn của trại Lộc Uyển 50 ở Phú Vang

Trong ngày cuối cùng của khóa trại, Ban quản trại đã tổ chức thi kết khóa và kết thúc trò chơi lớn. Xin giới thiệu đến quý anh chị chùm ảnh này.

Đại diện trại sinh kiểm tra đề thi.

Câu này nên chọn A, B, C hay D vậy ta…?

Câu này khó quá…

Chuẩn bị xuất phát trò chơi lớn.


 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.