GIA ĐÌNH PHẬT TỬ QUẢNG NGÃI: Tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Kiên, khảo sát năm thứ nhất bậc Trì cho học viên Huynh trưởng và kỳ thi vượt bậc cho Đoàn sinh ngành Oanh, ngành Thiếu.

           Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Htr học viên các bậc học, Thường trực BHD đã thành lập hội đồng thi và phân công Htr trong Thường trực BHD về  trực tiếp tổ chức thi tại 3 hội đồng thi gồm: Hội đồng thi GĐPT huyện Bình Sơn (dành cho Htr học viên 15 GĐPT tại huyện Bình Sơn); Hội đồng thi   GĐPT TP Quảng Ngãi (dành cho Htr học viên tại các huyện Sơn Tịnh, TP Quảng Ngãi và các GĐPT tại huyện Tư Nghĩa); Hội đồng thi  GĐPT huyện Mộ Đức (dành cho Htr học tiên tại 2 huyện Mộ Đức và Đức Phổ). Đã có 76 Htr học viên bậc Trì và 105 Htr học viên bậc Kiên tham dự kỳ thi này.  Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, thành tựu tốt đẹp, Htr tham dự kỳ thi chấp hành tốt các quy định của Hội đồng thi đề ra.

          Tại văn phòng BHD, vào ngày 11/01/2015 (nhằm ngày 21/11/Giáp Ngọ) BHD cũng đã tổ chức kỳ thi vượt bậc Chân Cứng, Tung bay (ngành Oanh) và Trung thiện (ngành Thiếu) cho 51 Đoàn sinh của các GĐPT Minh Phước, GĐPT Tịnh Nghiêm và GĐPT Chơn Sắc, thí sinh tham dự kỳ thi đã hoàn thành tốt bài thi, đảm bảo về thời gian cũng như quy chế thi cử.

           Đây là những hoạt động nằm trong chương trình kế hoach được đặt ra từ đầu năm 2014 về công tác sinh hoạt tu học của tổ chức Áo Lam Quảng Ngãi, tạo thêm luồng sinh khí mới cho ACE Đoàn viên GĐPT Quảng Ngãi trong năm tiếp theo.

     Tin bài: Tâm Thường Trần Khanh
     Hình ảnh: Giác Thắng Ngô Hữu Chiến  (Mộ Đức); Giác Hoa Võ Tấn Long (TP Quảng Ngãi); Thiện Quang Lâm Văn Ty  (Bình Sơn)

              Hình ảnh kỳ thi dành cho Htr tại 3 hội đồng thi Bình Sơn, Quảng Ngãi và Mộ Đức

       
Hình ảnh kỳ thi vượt bậc dành cho Đoàn sinh GĐPT

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.