GĐPT Quảng Trị khai khóa Huấn luyện Huynh Trưởng Sơ cấp Lộc uyển khóa 46 và Huynh trưởng cấp I A Dục khóa 25

Theo lịch trình và thời gian tu học trường kỳ của các Bậc học : Kiên – Trì – Định, GĐPT Quảng Trị tổ chức, các trại huấn luyện Huynh trưởng tương ứng theo định kỳ: Trại Lộc Uyển mỗi năm một khóa, Trại A Dục 2 năm một khóa; Trại Huyền Trang 3 năm một khóa. Năm 2019 mặc dầu với bộn bề công việc, Ban Hướng Dẫn PB GĐPT vẫn sắp xếp thời gian để tổ chức Trại Huấn luyện Huynh Trưởng Sơ cấp Lộc uyển khóa 46 và Huynh rưởng cấp I A Dục khóa 25 đúng theo kế hoạch từ sáng ngày 25 đến sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019 ( 23-28/6/Kỷ Hợi­), tại Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang.

Lễ Phật

Lễ khai mạc trại được long trọng  cử hành vào lức 16 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2019 (23/6/Kỷ Hợi)

Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền, Phó Trưởng ban Thường trực  – Chánh Thư  Ký BHD PB GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tấn Tâm Lượng Lê Thị Diệu Tha, Phó Trưởng BHD; HTr cấp Tấn Tâm Ninh Hoàng Công Hiền, Phó Trưởng BHD kiêm UV Nghiên Huấn BHD PB GĐPT Tỉnh – Trại Trưởng; HTr cấp Tấn Tâm Quần Hồ Sĩ Quận, Phó Trưởng BHD kiêm UV Nội vụ BHD đã thân lâm chủ tọa lễ khai mạc cùng sự hiện diện dự lễ đông đủ  của quý  Huynh trưởng thành viên BHD; Ban Quản trại và đại diện BĐH GĐPT TP Đông Hà, khu vực TX Quảng Trị và các Huyện trong Tỉnh.

Lễ Đoàn

Trại Huấn luyện Huynh Trưởng GĐPT Quảng Trị năm nay quy tụ 99 trại sinh Lộc Uyển ( Trong đó có 2 trại sinh  thuộc GĐPT tỉnh Long An ) và 99 trại sinh A Dục ( Trong đó có 4 trại sinh thuộc GĐPT tỉnh Hưng Yên và 1 trại sinh  thuộc GĐPT tỉnh Long An ) về dự trại.

Thời gian trại sẽ diễn ra liên tục trong năm ngày đêm. Ngoài các đề tài giảng huấn theo chương trình của mỗi trại, Ban Quản Trại sẽ dành nhiều thời gian cho các hoạt động chuyên môn nhằm rèn luyện kỹ năng điều  khiển đoàn cho trại sinh.

Ban Qản Trại trình diện

HTr Phó Trưởng Ban TT trao còi lệnh cho Trại trưởng

 

Trại trưởng trao còi lệnh cho đời sông trại tổng quát

 

Trại trưởng phát biểu khai mạc
Thông qua nội quy trại
 

 

 

Với tinh thần cố gắng nổ lực và sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học của Ban Quản Trại về ý thức  nề nếp, chịu huấn luyện của trại sinh. Khóa trại sẽ hoàn thành chương trình huấn luyện theo đúng kế hoạch và đạt được kết quả mỹ mãn.

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.