GĐPT Đăk Nông xét, xếp cấp Huynh trưởng năm 2013.

Huynh trưởng cấp Tấn Thị Vân Lê Văn Tuyển, Trưởng Ban Hướng dẫn PB GĐPT tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đã thông qua các điều, khoản liên quan đến việc xét, xếp cấp cho Huynh trưởng theo Nội quy Huynh trưởng GĐPT. Với sự công tâm tập trung của từng thành viên, qua thời gian hơn 6 giờ đồng hồ thảo luận bàn bạc, cân nhắc trong 21 bộ hồ sơ xét xếp cấp Tập, Hội đồng đã đi đến quyết định đồng ý  xếp cấp Tập chính thức cho 11 anh chị đủ điều kiện. Xếp đặc cách cấp Tập cho 6 anh chị là Gia Trưởng, Huynh trưởng sáng lập viên các đơn vị GĐPT, các anh chị đã có nhiều nhiệt tình, hy sinh, đóng góp xây dựng tại các đơn vị GĐPT. Hồi tốcấp Tập  cho 2 Huynh trưởng vì lý do công việc chưa thọ cấp trong năm 2011. Có 2 hồ sơ chưa đủ điều kiện.

Trong số 5 hồ sơ xin xếp cấp Tín, Hội đồng thống nhất xét và trình Thường trực Ban Trị sự xếp cấp Tín cho 2 huynh trưởng đủ điều kiện còn lại 3 hồ sơ không có chứng từ theo yêu cầu nên Hội đồng không xét.

Hình ảnh cuộc họp:

 theo

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        Nguyên Chơn
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.