GĐPT Đà Nẵng tổ chức lễ khai khóa các bậc học Kiên – Trì – Định

Đến tham dự lễ khai khóa có sự hiện diện của Htr cấp Tấn Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm – Phó BHD PB GĐPTTƯ, Trưởng BHD PB GĐPT Đà Nẵng; các Htr trong thường vụ BHD PB GĐPT Đà Nẵng, các Htr UV BHD PB GĐPT Đà Nẵng, 104 học viên bậc Kiên, 57 Htr học viên bậc Trì, 24 Htr học viên bậc Định và các Htr học viên bậc Lực 4 khu vực Đà Nẵng.

Htr cấp Tấn Tâm Hải Hà Đức Sơn đã công bố quyết định thành lập Ban điều hành các bậc học Huynh trưởng của Phân ban GĐPT Đà Nẵng. Thay mặt Phân ban, Htr cấp Tấn Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm đã trao quyết định cho Htr cấp Tấn Đồng Hạ Đỗ Tiến Sanh – Phó BHD PB GĐPT Đà Nẵng, Trưởng ban điều hành các bậc học Huynh trưởng GĐPT Đà Nẵng.

Sau buổi lễ khai khóa, các học viên đã bước vào buổi học đầu tiên của năm học.

Khối truyền thông Phân ban GĐPT Đà Nẵng

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.