Đà Nẵng tổ chức khai khóa các bậc học Huynh trưởng năm 2018

ham dự buổi lễ khai khóa có HTr cấp Tấn Đồng Hạ Đỗ Tiến Sanh – Phó BHD PB GĐPT Đà Nẵng, Trưởng ban điều hành các bậc học Huynh trưởng GĐPT Đà Nẵng; HTr cấp Tấn Tâm Chúc Cái Kim Châu – Phó BHD PB GĐPT Đà Nẵng; HTr cấp Tấn Tâm Hải Hà Đức Sơn – Chánh thư ký BHD PB GĐPT Đà Nẵng cùng các anh chị Ủy viên BHD, ủy viên Ban điều hành các bậc học Huynh trưởng.
Phát biểu tại buổi lễ khai khóa, HTr cấp Tấn Đồng Hạ Đỗ Tiến Sanh đã tán thán các anh chị Huynh trưởng học viên đã vì tương lai của tổ chức GĐPT tham gia khóa học để nâng cao kiến thức, tu tập tự thân nhằm hướng dẫn các đoàn sinh đơn vị cơ sở. Anh mong muốn các Huynh trưởng học viên cố gắng hơn nữa trong việc tu học để xứng đáng là người huynh trưởng của tổ chức GĐPT, là tấm gương cho các thế hệ đoàn sinh noi theo.
Niên khóa 2018 – 2019 có 50 huynh trưởng học viên bậc Kiên, 44 huynh trưởng học viên bậc Trì năm 2 và 33 huynh trưởng học viên bậc Định năm 2.
Cũng tại buổi lễ khai khóa, Ban điều hành các bậc học huynh trưởng đã trao chứng chỉ trúng cách bậc Kiên cho 88 học viên bậc Kiên niên khóa 2017 – 2018.

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

khai khoa18 (2)

 

khai khoa18 (2)

 

Tác giả bài viết: TTTT GĐPT Đà Nẵng

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.