Đà Lạt: Phát hiện tình trạng tìm cách "len lỏi" vào hàng ngũ tu sĩ Phật giáo?

Liên quan đến việc tìm cách len lỏi vào hàng ngũ tu sĩ Phật giáo xảy ra tại Tp.Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, ngày 08/07/2013, Công An tỉnh Lâm Đồng đã có Công văn số 871/CAT (PA88) V/v “Tu sĩ sử dụng giấy tờ tăng tịch giả tại Thiền viện Vạn Hạnh và đánh nhau gây mất ANTT tại chùa Liên Trì”.

 
 
Nội dung công văn cho biết: “Công an tỉnh đã làm việc với Nguyễn Đức Thạnh (PD: Thích Nguyên Ân) sinh ngày 20/11/1978 và Trần Thanh Chung (PD: Thích Nguyên Nghĩa) sinh ngày 25/05/1988 về việc sử dụng Giấy tờ tăng tịch giả. 
 
 

Theo đó, Tháng 4/2012, cả hai thanh niên nói trên từ Ninh Thuận đến Lâm Đồng và đã được Thượng tọa Thích Viên Thanh Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh thu nhận làm đệ tử cho tạm trú, tu tập tại Thiền viện Vạn Hạnh (Đà Lạt).

Mặc dù chỉ mới vào tu có vài tháng, nhưng hai thanh niên này đã có đầy đủ: “Giấy chứng nhận tăng, ni, chứng điệp thọ giới Tỳ Kheo được cấp từ năm 2007?

Xuất gia tháng 4/2012, vài tháng sau đã có giấy chứng nhận thọ Tỳ kheo năm 2007?

Giả danh tu sĩ … Nhưng giấy chứng nhận tăng Ni là thật hay giả?
Ai đã tiếp tay, bao che cho những việc làm sai trái, cực kỳ nguy hiểm này đã ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh, uy tín của người tu sĩ Phật giáo? Cần làm rõ mối quan hệ giữa sư cô Huệ Nhựt, ông Trần Ý và ông Michen Nguyễn (Thích Nhật Thanh) với Thiền viện Vạn Hạnh (Đà Lạt) để làm sáng tỏ việc tìm cách len lỏi vào hàng ngũ tu sĩ Phật giáo với mục đích gì?
 
 
Các giấy tờ như: Chứng điệp tỳ kheo, giấy chứng nhận tăng ni của Nguyễn Đức Thạnh (PD: Thích Nguyên Ân) và Trần Thanh Chung (PD: Thích Nguyên Nghĩa) là thật hay giả? đã có bao nhiêu vụ tương tự như thế xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người tu sĩ Phật giáo.

Tăng, ni, phật tử rất bức xúc và đang trông chờ tin tưởng vào sự kết luận, làm sáng tỏ mọi vấn đề của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và của các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng.

Cao Nguyên
Còn nữa..

 
nguồn: http://giaohoiphatgiaovietnam.vn/s7/d1322/Da-Lat–Phat-hien-tinh-trang-tim-cach–len-loi–vao-hang-ngu-tu-si-Phat-giao-.html
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.