Chùm ảnh ngày Hội Oanh Vũ GĐPT TP.HCM

Cổng chính

Tổ đàn GĐPT Phổ Hiền

Tổ đàn GĐPT Phước Thạnh

Tổ đàn GĐPT Giác Hạnh

Tổ đàn GĐPT Vĩnh Nghiêm


 

Tổ đàn GĐPT Đức Trí
 

Tổ đàn GĐPT Nhật Minh
 


 
Tổ đàn GĐPT Linh Sơn Q.1


 

Tổ đàn GĐPT Tâm Minh
 

Tổ đàn GĐPT Kỳ Quang
 


 

Tổ đàn GĐPT Bát Nhã
 


 
Tổ đàn GĐPT Xá Lợi
 

Tổ đàn GĐPT Giác Ngạn

Tổ đàn GĐPT Long Hưng
 

Tổ đàn GĐPT Vĩnh Phước
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Đàn em

Tập trung chuẩn bị trò chơi đầu tiên
 

Nhận Morse nhé!
 


 

 

 

 

 

Đàn em đã nhận xong!
 


 

Thi xong rồi cho bài hát vui
 

Chuẩn bị thi Phật Pháp
 


 


 

Niệm Phật trước khi ăn trưa
 


 

 

 

 

 

 

Chị em
 


 


 

Tranh thủ nghỉ trưa
 


 

Để tiếp tục thi giải mật thư
 


 

 

 

Cắn bút rồi…
 


 

Sao khó quá!
 


 

Nghe phổ biến trò chơi vận động
 

Đến đây cướp nón này các em!!!


 

Chơi ô ăn quan nè

Kỳ phùng địch thủ

Anh ơi! Cho em chơi nữa!
 

Ném bóng nè!
 


 

Còn đây là trò chơi U
 

Bắt được rồi!!!
 

Luyện trí nhớ bằng trò chơi xem đồ vật, kể lại tên
 

Không có niêu, chúng ta đập bong bóng…
 

Lấy nón che mặt mới được đập nhé!
 


 

Em không có nón thì anh che mắt dùm
 

Hết bóng rồi em ơi!!!
 

Chơi mệt rồi, chị tiếp nước cho em!
 


 
Niềm vui
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.