Chùm ảnh: ngày đầu tiên của Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng khu vực Nam Bộ

Trại sinh khắp nơi về họp trại

Thủ tục nhập trại

Dựng lều
 


 

Tập trung phổ biến Nội quy Trại


 


 

Tập trại ca


 

Làm bài khảo sát nhập khóa
 


 

Nhà bếp chùa Phước Hậu đang chuẩn bị cơm trưa cho trại sinh

Giờ học đầu tiên của từng trại

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.