Bình Định: Lễ thọ cấp Tấn và Họp BHD PB. GĐPT T.Ư tại Bình Định

Quang lâm chứng minh buổi lễ: HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Trí Giác, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn; TT. Thích Thanh Hiển, UVTT. Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Thái, Phó Thư ký – Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Thị Tấn, UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thích Đồng Thành và Thiiasao Nguyễn, bàn và trong nhà

 

Buổi lễ còn có sự hiện diện của HTr. cấp Dũng Tâm Duệ – Nguyễn Đức Châu, UV. HĐTS, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương, Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương; HTr. cấp Tấn Thị Bá – Huỳnh Văn Tùng, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương; HTr. cấp Tấn Tâm Lập – Lê Hà Thọ, HTr. cấp Tấn Nguyên Phục – Nguyễn Văn Khôi đồng Phó Thư ký Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương và quý Huynh Trưởng thành viên Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương, Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Bình Định cùng tham dự.

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bàn và trong nhà

 

Sau khi chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, chú nguyện cấp, toàn thể cùng đồng tụng Kinh tựa thủ Lăng Nghiêm. Được sự ủy nhiệm của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương, Huynh Trưởng Thị Bá đã công bố quyết định xếp cấp Tấn Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam cho Huynh Trưởng Thị Đông – Huỳnh Trọng Thu, UV. Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Bình Định và Huynh Trưởng Quảng Bạn – Nguyễn Thị Thương, UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Bình Định. Với thâm niên sinh hoạt cùng sự cống hiến với Đạo pháp, tổ chức GĐPT của hai Huynh Trưởng, đủ điều kiện được xếp cấp Tấn và sự đề nghị của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, sự chuẩn thuận của Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương.
 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hồ Thị Liên, bàn, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và đám cưới

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Niệm Từ, Yến Nguyễn và Hồ Thị Liên, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Lê Ngọc, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Từng Huynh Trưởng đã đảnh lễ Tam Bảo và đối trước chư Tôn đức chứng minh cùng sự chứng tri của quý Huynh Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương thành tâm dâng lời phát nguyện thọ lãnh trách nhiệm của Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam. Chư Tôn đức đã trao quyết định, giấy chứng nhận Huynh Trưởng cấp Tấn và gắn cấp hiệu cho hai Huynh Trưởng.

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Huỳnh Trọng Thu, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Huỳnh Trọng Thu

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Thích Đồng Thành, Viên Chơn, Chùa Minh Tịnh và Nguyễn Đức Dũng, đám cưới, giày và trong nhà

 

HTr cấp Dũng Tâm Duệ đã có lời huấn từ, động viên với hai Huynh Trưởng tân thăng. Ban Đạo từ, HT. Thích Nguyên Phước đã có lời tán thán đạo tâm, ghi nhận sự cống hiến của hai Huynh Trưởng với tổ chức GĐPT tại tỉnh Bình Định. Hòa Thượng mong muốn hai Huynh Trưởng sẽ khắc phục mọi chướng duyên, giữ vững tâm đại định, tiếp tục phụng sự Đạo pháp, đoàn kết đưa GĐPT tỉnh Bình Định ổn định và phát triển. Buổi lễ khép lại trong ánh nắng bình minh của ngày mới, thêm nguồn sinh khí mới cho tổ chức áo lam tại tỉnh nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, đám cưới, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Nguyễn Đức Dũng và Huỳnh Trọng Thu, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Thích Đồng Thành, Chùa Minh Tịnh và Nguyễn Đức Dũng, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, bàn, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 24 người, bao gồm MC Chí Thiện, Công Hoà Đinh, Yến Nguyễn, Thích Đồng Thành, Hồ Thị Liên, Nhật Viễn, Trần Ngọc Nhàn, Thanh Ca Vo, Huỳnh Trọng Thu và 6 người khác, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

Sau đó, vào lúc 09 giờ 00, tại Hội trường Chùa Giáo Hội Tỉnh Bình Định, Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương đã có cuộc họp với sự tham dự của Huynh Trưởng Ủy viên Trung Ương, Trưởng Ban Hướng dẫn các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên. Chủ trì cuộc họp là HTr cấp Dũng Tâm Duệ, Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương; HTr cấp Dũng Thị Sự, Cố vấn GĐPT Trung Ương; HTr cấp Tấn Thị Bá, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương. Các tỉnh thành đã báo cáo tình hình sinh hoạt 06 đầu năm và phương hướng 06 cuối năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nhiều kế hoạch phải hủy, tạm hoãn, những hoạt động từ thiện xã hội của các tỉnh thể hiện tinh thần từ bi, tương thân tương ái của GĐPT với cộng đồng. Các vấn đề khó khăn, chướng duyên cũng được Thường trực Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương tháo gỡ, giải đáp. Những hoạt động trại huấn luyện, tu học, trại họp bạn, trại ngành tùy theo các tỉnh linh động với thời gian nghỉ hè để tổ chức cho phù hợp. Năm nay, là năm cuối kết khóa của Bậc Lực V Trung Ương (2016 – 2020), với sự đăng cai của tổ chức kỳ thi kết khóa toàn quốc tại tỉnh Bình Định, cuộc họp đã thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi kết khóa, các vấn đề liên quan giao Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Bình Định liên hệ và chuẩn bị cho kỳ thi.

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Huỳnh Đình Phương, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nhật Viễn và Yến Nguyễn, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hồ Thị Liên, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Khanh Tran, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn, trẻ em, ngoài trời và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Ho Chi Cuong và Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang ngồi, đồ uống, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Phuoc Dien Pt và Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nguyên Tường Vinh và Khanh Tran, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trước đó, vào chiều ngày 02/6, Thường trực Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương do HTr cấp Dũng Tâm Duệ dẫn đầu đã tới Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn đảnh lễ và vấn an Hòa Thượng Thích Nguyên Phước. Quý Huynh Trưởng đã tác bạch những vấn đề liên quan đến GĐPT tỉnh Bình Định, tri ân sự quan tâm, chỉ bảo của chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đặc biệt là của Hòa Thượng. Trong thời gian tới, rất mong nhận được sự ưu ái và che chở của Hòa Thượng để GĐPT tỉnh Bình Định vững mạnh và phát triển. Hòa Thượng có lời pháp nhũ đến quý Huynh Trưởng, cảm ơn và chúc quý Huynh Trưởng thân tâm an lạc. 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Huỳnh Trọng Thu, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Huỳnh Trọng Thu, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Huỳnh Trọng Thu và Thanh Tươi Dương, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Huỳnh Trọng Thu, Nguyễn Đức Dũng và Trần Ngọc Nhàn, đám cưới và trong nhà

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.