BHD PB GĐPT Quảng Ngãi thăm viếng các trường hạ

Dẫn đầu phái đoàn là Huynh trưởng Cấp tấn Tâm Giới _ Phan Ngọc Thảo – Phó BHD GĐPT TW, Trưởng BHD GĐPT Tỉnh, Huynh trưởng Giác Chính _ Nguyễn Thành Liêm – Chánh thư ký BHD.PB.GĐPT tỉnh cùng các Ủy viên: Như Vinh _ Lê Minh Hùng – UV Văn nghệ, Giác Hoa _ Võ Tấn Long – UV Từ thiện xã hội, tháp tùng phái đoàn thăm viếng trường hạ còn có Huynh trưởng Diệu Mai _ Huỳnh Thị Loan – Đại diện Đoàn nữ Phật tử Ni Liên, Huynh trưởng Đồng Nhạn _ Lê Thị Thanh Xuân – Đại diện GĐPT Tịnh Nghiêm.

Đoàn đã đến và thăm viếng 5 trường hạ bao gồm Trường hạ chùa Pháp Hóa – Trụ sở BTS PG tỉnh Quảng Ngãi, Chùa Từ Quang, Tổ đình Từ Lâm, Tổ đình Thiên Ấn và trường hạ Ni giới Chùa Tịnh Nghiêm.

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với Tăng – Ni chúng xuất gia. Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo, Đó là thời điểm chư Tăng Ni cùng quay về trú xứ, qui tập để tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ, dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới Định Tuệ (tam vô lậu học).

Là tổ chức áo lam, GĐPT của chúng ta có bổn phận với việc phát tâm cúng dường, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng, Ni an cư tu học, nhân mùa An cư Kiết hạ . Hộ Chư Tăng – Ni cũng chính là hộ trì Đạo Pháp. những người con của Phật đến với Tam Bảo bằng sự thành tâm. Việc phát tâm cúng dường ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng, Ni an cư tu học, nhân mùa An cư Kiết hạ cũng là bổn phận của tổ chức GĐPT chúng ta.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.