Bà Rịa Vũng Tàu: Lễ công nhận chính thức và ra mắt GĐPT Phước Sơn

Quang lâm chứng minh cho buổi lễ có Thượng toạ Thích Thông Luận Trưởng ban trị sự, Đại đức Thích Thánh Biện Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Đất Đỏ cùng hơn 20 chư tôn đức Tăng Ni trú trì các chùa trong huyện.

Đại diện Ban hướng dẫn Phân Ban GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có huynh trưởng cấp Dũng Thiện Chánh – Nguyễn Ngọc Phó phân ban HD trung ương – Trưởng ban Hướng dẫn tỉnh, HTr cấp Tấn Thiện Bình – Nguyễn Hồng Trân Phó trưởng ban thường trực và các anh chị Uỷ viên Ban hướng dẫn Phân Ban tỉnh.

Vùng Đất Đỏ thành lập từ hơn 300 năm nên trên địa bàn thị trấn vẫn tồn tại các Đình thần – Miếu bà hoạt động theo tín ngưỡng dân gian. Tham dự chia vui cùng Phật giáo huyện hơn 15 thànhv iên Ban tế tự Đình Thần Phước Thọ và Ban cúng tế Miếu Bà Phước Sơn cũng đã có mặt từ sáng sớm.

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, sư cô Thích Nữ Diệu Nguyên trú trì Phước Sơn tự (một cựu Huynh trưởng GĐPT) đã nói lên nỗi canh cánh trong lòng khi được giao trách nhiệm về hoằng pháp nơi đây hơn 10 năm mà huyện chưa có bóng dáng áo Lam khi mà ngôi chùa nhỏ hàng tuần có hơn 30 em thiếu nhi đến tu học và sinh hoạt. Sau Hội nghị GĐPT tỉnh được tổ chức vào ngày 27/07/2013 tại Vạn Phật Quang tự, vị sư trẻ đã liên lạc cùng anh chị em trong Ban hướng dẫn tỉnh và được Ban hướng dẫn điều động HTr cấp Tín Quảng Thành – Hà Thị Hiệp từ đơn vị Khánh Phước thành phố Bà Rịa, HTr cấp Tập Thiện Hải – Võ Lê Mạnh Kha từ đơn vị Ngọc Lâm về hổ trợ gầy dựng đơn vị. Liên trại A Dục VI – Lộc Uyển IX của tỉnh vào đầu năm 2014 đơn vị quyết định xin BHD cho dự thính 10 trại sinh Lộc Uyển trên 18 tuổi khi các em mới bắt đầu hơn nữa chặng đường bậc Kiên.

Trong báo cáo quá trình hình thành đơn vị HTr cấp Tập Thiện Hải – Võ Lê Mạnh Kha đã đúc kết chặng đường hơn 1 năm gầy dựng đơn vị và qua 3 đợt kiểm tra của Ban hướng dẫn, con số đoàn sinh từ hơn 30 em thiếu nhi ban đầu đến này đơn vị đã có số lượng với 13 Huynh trưởng (trong đó có 2 HTr chính thức), số lượng đoàn sinh 75 (trong đó Nữ Phật tử 13; Thiếu Nam 4; thiếu nữ 16; Oanh vũ nam 11; Oanh vũ nữ 31). Một năm qua ngoài các hoạt động Phật sự của chùa hay Ban trị sự huyện đơn vị đã tham dự đầy đủ các hoạt động do BHD tổ chức cũng như các kỳ trại họp bạn của huyện Xuyên Mộc, TP Vũng Tàu….

Về tu học đơn vị đang giảng dạy cho các em các bậc học Mở mắt – Cánh mềm; Hướng thiện và bậc Hoà.

Thừa uỷ nhiệm của BTS GHPGVN Tỉnh Đại đức Thích Thông Biện chánh thư ký BTS huyện đã tuyên đọc quyết định số 444/QĐ-BTS công nhận GĐPT Phước Sơn là đơn vị chính thức trực thuộc GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. HTr cấp Dũng Thiện Chánh – Nguyễn Ngọc trao cờ đơn vị và cùng HTr cấp Tấn Thiện Bình – Nguyễn Hồng Trân cùng thực hiện nghi thức đính cờ.

Htr cấp Tấn Như Long – Nguyễn Đức Vinh thay mặt BHD PB GĐPT tỉnh công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Huynh trưởng và các anh chị uỷ viên Phân Ban hướng dẫn đi cùng chia vui cùng đơn vị trong nghi thức trao phù hiệu chức vụ cho toàn Ban huynh trưởng.

Trong bài phát biểu đại diện tổ chức HTr cấp Tấn Thiện Bình – Nguyễn Hồng Trân sách tấn đơn vị và mong rằng GĐPT Phước Sơn là nòng cốt – là hạt nhân để màu cờ Sen trắng phủ đầy trên vùng Đất Đỏ. Không quên cảm tạ thâm ân của Sư cô Trú trì và chư tôn đức. Ban HD cũng xin nhận sự uỷ thác của BTS GHPGVN huyện đào tạo thêm hàng ngũ Huynh trưởng cho huyện để sao cho ít nhất cuối năm 2016 mỗi xã trong huyện sẽ có được 3 huynhh trưởng tập sự và gây dựng thêm tối thiểu 2 đơn vị.

Trong bài đạo từ cuối chương trình Thượng toạ Thích Thông Luận Trưởng ban trị sự GHPGVN huyện tán dương công đức và sự nổ lực vượt khó của Sư cô trú trì cũng như Ban HTr đơn vị

Phước Sơn đã có nhiều cố gắng trong xây dựng tổ chức Áo Lam của huyện. Thượng toạ không quên nhắn nhủ các tăng – Ni trú trì trong huyện nên xem việc xây dựng tổ chức GĐPT tại trú xứ là công việc thiết thực trong nhiệm vụ “Hoằng pháp độ sanh”.

Buổi lễ kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày sau phần phát thưởng cho đoàn sinh có nhiều nổ lực trong học tập và sinh hoạt

Chùm ảnh Lễ ra mắt

Cung thỉnh Chư tôn đức quang lâm Lễ đường


Chư tôn đức chứng minh


Đại diện BHD tỉnh tham dự lễ


Dâng hoa cúng dường


Sư cô trú trì đọc diễn văn khai mạc


Đại đức Thích Thánh Biện – Chánh thư ký BTS huyện thừa uỷ nhiệm BTS tỉnh công bố quyết định công nhận chính thức


HTr cấp Dũng Thiệnn Chánh – Nguyễn Ngọc và Htr cấp Tấn Thiện Bình – Nguyễn Hồng Trân thực hiện nghi thức trao và đính cờ


HTr cấp tín Trung Giới – Trần Ngọc Thọ trao và đính cờ Đoàn


Liên đoàn trưởng báo cáo quá trình hình thành và xây dựng đơn vị


Đại diện BHD tỉnh HTr cấp Tấn Thiện Bình – Nguyễn Hồng Trân phát biểu


Thượng toạ Trưởng BTS GHPGVN huyện Đất Đỏ ban đạo từ


BHD trao quà cho những đoàn sinh có nhiều nổ lực trong sinh hoạt và học tập


Cắt bánh mừng đon vị tròn 1 tuổi

Lê Ngọc
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.